مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری از سالن ورزشی بانوان 1396/06/07 رجوع به آگهی
بهره برداری از سالن ورزشی بانوان 1396/06/01 رجوع به آگهی
واگذاری مجموعه استخر و سونا-سالن ورزشی 1396/03/24 رجوع به آگهی
واگذاری سالن ورزشی 1396/02/23 رجوع به آگهی
واگذاری سالن ورزشی 1396/02/16 رجوع به آگهی
بهره برداری از مجموعه استخر - سونا و سالن بدنسازی 1396/01/28 رجوع به آگهی
بهره برداری از مجموعه استخر - سونا و سالن بدنسازی 1396/01/21 رجوع به آگهی
بهره برداری از مجموعه استخر و سونا 1395/09/14 رجوع به آگهی
بهره برداری از سالن ورزشی البرز برای مدت یکسال 1395/09/13 رجوع به آگهی
بهره برداری از سالن ورزشی 1395/09/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8