کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
1194629 مزایده بهره برداری از سالن ورزشی بانوان استان تهران 1396/06/07 رجوع به آگهی
1191429 مزایده بهره برداری از سالن ورزشی بانوان استان تهران 1396/06/01 رجوع به آگهی
1135248 مزایده واگذاری مجموعه استخر و سونا-سالن ورزشی استان تهران 1396/03/24 رجوع به آگهی
1103678 مزایده واگذاری سالن ورزشی استان تهران 1396/02/23 رجوع به آگهی
1098991 مزایده واگذاری سالن ورزشی استان تهران 1396/02/16 رجوع به آگهی
1089231 مزایده بهره برداری از مجموعه استخر - سونا و سالن بدنسازی استان تهران 1396/01/28 رجوع به آگهی
1086005 مزایده بهره برداری از مجموعه استخر - سونا و سالن بدنسازی استان تهران 1396/01/21 رجوع به آگهی
989007 مزایده بهره برداری از مجموعه استخر و سونا استان تهران 1395/09/14 رجوع به آگهی
988427 مزایده بهره برداری از سالن ورزشی البرز برای مدت یکسال استان تهران 1395/09/13 رجوع به آگهی
987224 مزایده بهره برداری از سالن ورزشی استان تهران 1395/09/07 رجوع به آگهی
986685 مزایده بهره برداری از تابلو های تبلیغاتی استان تهران 1395/09/06 رجوع به آگهی
986322 مزایده بهره برداری از مجموعه استخر و سونا استان تهران 1395/09/04 رجوع به آگهی
912421 مزایده واگذاری پنج واحد تجاری استان تهران 1395/03/10 رجوع به آگهی
908952 مزایده واگذاری پنج واجد تجاری واقع در شهر استان تهران 1395/03/03 رجوع به آگهی
822445 مزایده واگذاری سالن ورزشی استان تهران 1394/07/19 1394/07/29
820024 مزایده واگذاری سالن ورزشی استان تهران 1394/07/12 1394/07/29
805508 مزایده واگذاری سالن ورزشی استان تهران 1394/06/04 1394/06/15
802599 مزایده واگذاری سالن ورزشی استان تهران 1394/05/28 1394/06/15
800345 مزایده واگذاری و بهره برداری حدود 580 مترمربع از فضای تبلیغاتی استان تهران 1394/05/22 1394/06/02
796922 مزایده واگذاری و بهره برداری حدود 580 مترمربع از فضای تبلیغاتی استان تهران 1394/05/13 1394/06/02
صفحه 1 از 4