مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری و اجاره فضای احداثی (عرصه) دکه 1401/03/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1401/03/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری واحدهای 5 و 6 و 7 طبقه همکف مجتمع تجاری 1401/02/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری واحد شماره 14 طبقه اول مجتمع تجاری 1401/02/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری واحدهای 5 و 6 و 7 طبقه همکف مجتمع تجاری 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری واحدهای طبقه اول مجتمع تجاری 1401/01/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری واحدهای طبقه اول مجتمع تجاری به صورت اجاره طبق لیست 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سفره خانه سنتی 1400/12/15 1400/12/25
مزایده واگذاری واحد شماره 1 طبقه همکف مجتمع تجاری شهرداری به صورت اجاره 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/12/08 1400/12/17
مزایده اجاره یکجا و کل غرفه های بازار روز شهرداری 1400/12/08 1400/12/17
مزایده واگذاری سفره خانه سنتی 1400/12/01 1400/12/09
مزایده واگذاری واحدهای طبقه اول مجتمع تجاری 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری واحدهای طبقه اول مجتمع تجاری 1400/11/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سفره خانه سنتی 1400/11/30 1400/12/09
مزایده فروش املاک 1400/11/19 1400/12/02
مزایده اجاره یکجا و کل غرفه های بازار روز 1400/11/19 1400/12/02
مزایده اجاره یکجا و کل غرفه های بازار روز شهرداری 1400/11/13 1400/12/02
مزایده فروش املاک 1400/11/12 1400/12/02
مزایده واگذاری واحدهای طبقه اول مجتمع تجاری 1400/10/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7