کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8183487 مزایده فروش آجر نسوز ضایعاتی استان گلستان، استان تهران 1403/04/14 رجوع به آگهی
6978692 مزایده فروش اقلام راکد و ضایعاتی شرکت - انواع قطعات چدنی - انواع قطعات چوبی و پلاستیکی - انواع قطعات برقی - انواع قطعات فلزی - ... استان همدان، استان تهران 1402/06/08 1402/06/21
6977911 مزایده فروش اقلام راکد و ضایعاتی شرکت شامل 8 گروه انواع قطعات چدنی- انواع قطعات چوبی و پلاستیکی - انواع قطعات برقی - انواع قطعات فلزی - روغن و گریس - قطعات نسوز استان همدان، استان تهران 1402/06/08 1402/06/21
6902430 مزایده فروش آجر نسوز ضایعاتی استان گلستان 1402/05/22 رجوع به آگهی
6888720 مزایده فروش اقلام راکد و ضایعاتی انواع قطعات چدنی - انواع قطعات پلاستیکی - انواع قطعات برقی استان همدان، استان تهران 1402/05/18 1402/05/30
6494150 مزایده فروش آجر نسوز ضایعاتی استان همدان 1402/02/10 رجوع به آگهی
6370935 مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین دارای یک باب ساختمان نیمه کاره با کاربری تجاری اداری استان همدان، استان تهران 1401/12/16 1401/12/27
6370436 مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین دارای یک باب ساختمان نیمه کاره با کاربری تجاری اداری استان همدان، استان تهران 1401/12/16 1401/12/27
6363363 مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین دارای یک باب ساختمان نیمه کاره با کاربری تجاری اداری استان همدان، استان تهران 1401/12/14 1401/12/27
6361898 مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین دارای یک باب ساختمان نیمه کاره با کاربری تجاری اداری استان همدان، استان تهران 1401/12/14 1401/12/27
6287250 مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین دارای یک باب ساختمان نیمه کاره با کاربری تجاری اداری به مساحت 1200 مترمربع استان همدان، استان تهران 1401/11/26 رجوع به آگهی
6284561 مزایده شش دانگ یک قطعه زمین دارای یک باب ساختمان نیمه کاره با کاربری تجاری اداری به مساحت 1200 م م استان همدان، استان تهران 1401/11/26 1401/12/07
6273463 مزایده شش دانگ یک قطعه زمین دارای یک باب ساختمان نیمه کاره با کاربری تجاری اداری استان همدان، استان تهران 1401/11/24 1401/12/07
6051534 مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری هیوندای تیپ توسان استان همدان، استان تهران 1401/09/26 1401/10/07
5943797 مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری هیوندای تیپ توسان سال تولید 2015 استان همدان، استان تهران 1401/08/23 1401/09/05
5809107 مزایده فروش اقلام نو و مازاد برنیاز انبار گاراژ و مکانیک استان همدان 1401/07/26 رجوع به آگهی
5717547 مزایده فروش اقلام نو و مازاد بر نیاز انبار گاراژ و مکانیک موجود در مجتمع استان همدان 1401/06/30 رجوع به آگهی
5659727
ویژه
مزایده فروش اقلام راکد و ضایعاتی استان همدان، استان تهران جدید 1401/06/28
5659721
ویژه
مزایده فروش4 دستگاه خودرو سواری استان همدان، استان تهران جدید رجوع به آگهی
5655150 مزایده فروش 4 دستگاه خودروی سواری از ناوگان حمل و نقل خود استان همدان، استان تهران 1401/06/14 1401/06/28
صفحه 1 از 5