مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
حدود 15 تن از لوله های چدنی مستعمل (محافظ شفت) موجود در نیروگاه به صورت یکجا 1399/06/24 رجوع به آگهی
حدود 15 تن از لوله های چدنی مستعمل (محافظ شفت) 1399/06/23 رجوع به آگهی
فروش 484 قلم از اموال اسقاطی غیر قابل استفاده موجود در نیروگاه 1399/05/15 رجوع به آگهی
فروش 484 قلم از اموال اسقاطی غیر قابل استفاده موجود در نیروگاه 1399/05/14 رجوع به آگهی
فروش حدود 50 تن پسماندهای جامد کف کوره و حدود 50 تن پسماندهی آبگیری شده حاصل از قلیاشویی 1399/03/25 رجوع به آگهی
فروش حدود 50 تن پسماندهای جامد کف کوره و حدود 50 تن پسماندهای آبگیری شده حاصل از قلیاشویی بویلر نیرو... 1399/03/24 رجوع به آگهی
فروش حدود 50 تن پسماندهای آبگیری شده حاصل از قلیاشویی بویلر 1399/03/21 رجوع به آگهی
فروش حدود50 تن پسماندهای جامد کف کوره و حدود 50 تن پسماندهای آبگیری شده حاصل از قلیاشویی بویلر 1399/03/20 رجوع به آگهی
فروش حدود 15 تن پسماندهای جامد کف کوره و حدود 80 تن پسماندهای آبگیری شده حاصل از قلیاشویی بویلر 1398/12/20 رجوع به آگهی
فروش حدود 15 تن پسماندهای جامد کف کوره و حدود 80 تن پسماندهای آبگیری شده حاصل از قالیشویی 1398/12/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4