کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8207358 مزایده واگذاری تبلیغات روی بدنه اتوبوس ها، بیلبوردهای پایانه ها ایستگاه های مکانیزه و جایگاه های CNG استان خوزستان 1403/04/20 1403/05/02
8205349 مزایده واگذاری تبلیغات روی بدنه اتوبوس ها، بیلبوردهای پایانه ها ایستگاه های مکانیزه و جایگاه های CNG سازمان اتوبوسرانی استان خوزستان 1403/04/19 1403/05/02
8203917 مزایده واگذاری تبلیغات روی بدنه اتوبوس ها، بیلبوردهای پایانه ها ایستگاه های مکانیزه و جایگاه های CNG سازمان اتوبوسرانی استان خوزستان 1403/04/19 1403/05/02
8173630 مزایده واگذاری تبلیغات روی بدنه اتوبوس ها، بیلبوردهای پایانه ها ایستگاه های مکانیزه و جایگاه های CNG استان خوزستان 1403/04/12 1403/04/18
8173499 مزایده واگذاری تبلیغات روی بدنه اتوبوس ها، بیلبوردهای پایانه ها، ایستگاه های مکانیزه و جایگاه های CNG سازما استان خوزستان 1403/04/12 1403/04/18
8147281 مزایده واگذاری تبلیغات روی بدنه اتوبوسها بیلبوردهای پایانه ها ایستگاههای مکانیزه و جایگاههای CNG استان خوزستان 1403/04/06 1403/04/17
8134174 مزایده فروش ضایعات آهن و باطری های فرسوده اتوبوس و مینی بوس های سازمان استان خوزستان 1403/04/03 1403/03/30
8116430 مزایده واگذاری تبلیغات روی بدنه اتوبوس ها، بیلبوردهای پایانه ها، ایستگاه های مکانیزه و جایگاه های CNG سازما استان خوزستان 1403/03/29 1403/04/06
8114400 مزایده واگذاری تبلیغات روی بدنه اتوبوسها بیلبوردهای پایانه ها ایستگاههای مکانیزه و جایگاههای CNG استان خوزستان 1403/03/29 1403/04/06
8109922 مزایده فروش ضایعات آهن و باطری های فرسوده استان خوزستان 1403/03/27 1403/03/30
8109428 مزایده فروش ضایعات آهن و باطری های فرسوده اتوبوس و مینی بوس های سازمان - مزایده فروش ضایعات آهن و باطری های فرسوده اتوبوس و مینی بوس های سازمان استان خوزستان 1403/03/27 1403/03/30
7770998 مزایده فروش ضایعات آهن لاستیک کهنه و روغن سوخته استان خوزستان 1402/12/21 1402/12/24
7764150 مزایده فروش ضایعات آهن، لاستیک کهنه و روغن سوخته استان خوزستان 1402/12/19 رجوع به آگهی
7690475 مزایده فروش ضایعات آهن، لاستیک کهنه و روغن سوخته سازمان استان خوزستان 1402/12/01 1402/12/01
7665379 مزایده مزایده عمومی یک مرحله ای فروش ضایعات آهن، لاستیک کهنه و روغن سوخته استان خوزستان 1402/11/25 رجوع به آگهی
7662581 مزایده فروش ضایعات آهن، لاستیک کهنه و روغن سوخته استان خوزستان 1402/11/24 1402/12/01
7065714 مزایده فروش تعدادی از قطعات و لوازم یدکی بلا استفاده استان خوزستان 1402/06/30 1402/06/29
7045142 مزایده فروش قطعات و لوازم یدکی بلا استفاده اتوبوس های سازمان اتوبوسرانی استان خوزستان 1402/06/22 رجوع به آگهی
7044696 مزایده فروش تعدادی از قطعات و لوازم یدکی بلا استفاده استان خوزستان 1402/06/22 1402/06/29
6875134 مزایده فروش قطعات و لوازم یدکی بلا استفاده اتوبوس های سازمان استان خوزستان 1402/05/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4