مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری قسمتی از زمین پارک محله ای به مساحت 700 مترمربع جهت راه اندازی مجموعه شهربازی 1398/06/26 رجوع به آگهی
واگذاری قسمتی از زمین واقع در پارک جهت راه اندازی ترامپولین بصورت اجاره 1398/06/26 رجوع به آگهی
واگذاری قسمتی از زمین واقع در پارک بانوان را جهت راه اندازی قلعه بادی به صورت اجاره 1398/06/26 رجوع به آگهی
واگذاری قسمتی از زمین واقع در پارک بانوان جهت راه اندازی ترامپولین 1398/06/16 رجوع به آگهی
واگذاری قسمتی از زمین پارک محله ای به مساحت 700 مترمربع جهت راه اندازی مجموعه شهربازی به صورت اجاره 1398/06/16 رجوع به آگهی
واگذاری قسمتی از زمین جهت راه اندازی قلعه بادی 1398/06/16 رجوع به آگهی
اجاره قسمتی از زمین واقع در پارک بانوان به متراژ 60 مترمربع جهت راه اندازی و نصب ماشین های تکان دهند... 1398/05/15 رجوع به آگهی
اجاره قسمتی از زمین واقع در پارک به متراژ 100 مترمربع جهت راه اندازی و استقرار ماشینهای کنترل دار 1398/05/15 رجوع به آگهی
اجاره قسمتی از زمین واقع در پارک بانوان به متراژ 60 مترمربع جهت راه اندازی استخر آبی پیش ساخته و تاب... 1398/05/15 رجوع به آگهی
اجاره قسمتی از زمین واقع در پارک بانوان به متراژ 60 متر مربع جهت راه اندازی استخر آبی پیش ساخته و تا... 1398/05/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14