مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد دو واحد مسکونی آپارتمانی خود در استان 1399/06/10 1399/06/16
فروش تعداد دو واحد مسکونی آپارتمانی 1399/06/04 1399/06/16
فروش تعداد محدودی از زمین های آموزشی و مسکونی آپارتمانی (انبوه سازی) 1399/05/04 1399/05/12
فروش تعداد محدودی از زمین های آموزشی و مسکونی آپارتمانی (انبوه سازی) خود به صورت نقد و اقساط 1399/05/02 1399/05/12
فروش تعداد یک قطعه زمین مسکونی آپارتمانی 1399/02/24 1399/03/01
فروش تعداد یک قطعه زمین مسکونی آپارتمانی 1399/02/23 1399/03/01
فروش تعداد محدودی از زمین های مسکونی خود 1399/02/23 رجوع به آگهی
فروش تعداد محدودی از زمین های مسکونی 1399/02/21 1399/02/30
فروش تعداد محدودی از زمین های تجاری و مسکونی آپارتمانی خود 1399/01/25 1399/02/02
فروش تعداد محدودی از زمین های تجاری و مسکونی آپارتمانی خود 1399/01/23 1399/02/02
صفحه 1 از 5