مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 3 دستگاه پیکان وانت، یک دستگاه کامیون آتشنشانی 1313 بر اساس قیمت پایه کارشناسی 1399/04/08 رجوع به آگهی
نگهداری و بهره برداری از محوطه پارک 1399/02/21 رجوع به آگهی
فروش دو باب مغازه 1399/02/21 رجوع به آگهی
واگذاری سردخانه به همراه حمل جسد 1399/02/21 رجوع به آگهی
وگذاری نگهداری و بهره برداری از محوطه پارک 1399/02/13 رجوع به آگهی
فروش دو باب مغازه به مساحت 13/77 مترمربع و 17/75 مترمربع 1399/02/13 رجوع به آگهی
واگذاری ۵ عدد تابلو تبلیغاتی بصورت اجاره ماهیانه 1399/02/07 رجوع به آگهی
واگذاری سردخانه به همراه حمل جسد و خدمات مربوط به غسل و کفن و غیره 1399/02/06 رجوع به آگهی
واگذاری سردخانه به همراه حمل جسد و خدمات مربوط به غسل و کفن و غیره 1398/12/15 رجوع به آگهی
املاک به پلاک 48/333 اصلی به مساحت 169/93 متر مربع و به پلا ک 48/334 اصلی به مساحت 173/50 متر مربع و... 1398/12/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7