کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8040125 مزایده واگذاری بهره برداری از یک باب مغازه دو دهنه با موقعیت تجاری استان خراسان رضوی 1403/03/09 رجوع به آگهی
7988888 مزایده واگذاری اجاره سالن ورزشی شهید استان خراسان رضوی 1403/02/30 1403/03/07
7930649 مزایده واگذاری بهره برداری از مرکز شهر استان تهران 1403/02/18 رجوع به آگهی
7877999 مزایده بهره برداری از سه خانه و ایستگاه کانکس دوچرخه استان تهران 1403/02/04 رجوع به آگهی
7818177 مزایده بهره برداری از واحد آموزشی - فرهنگی استان تهران 1403/01/20 رجوع به آگهی
7595672 مزایده بهره بر داری از یک باب با کاربری نانوایی استان تهران 1402/11/08 رجوع به آگهی
7518320 مزایده فروش :1- اموال مستعمل و اسقاط 2- ضایعات فلزی و پلاستیک3- یک عدد سرپناه ایستگاه اتوبوس استان تهران 1402/10/18 رجوع به آگهی
7288760 مزایده بهره برداری از باشگاه مجموعه شهربانو و دو باب واحد تجاری استان تهران 1402/08/20 رجوع به آگهی
7039238 مزایده واگذاری حق بهره برداری از یک باب مغازه استان تهران 1402/06/21 رجوع به آگهی
6866913 مزایده واگذاری بهره برداری از مرکز مشاوره و روانشناسی (زیبایی جسم و روح) و هنر کده مجموعه ورزشی-فرهنگی استان تهران 1402/05/14 1402/05/23
6813387 مزایده 1 ردیف مزایده و 3 ردیف مناقصه شامل : 1- بهره برداری از یک باب تجاری با کاربری (صرفا) آجیل فروشی و خشکبار 2- عملیات آذین بندی و نورپردازی موقت مناسبتی میادین و معابر در سطح منطقه 3- عملیات مناس... استان تهران 1402/04/27 رجوع به آگهی
6768255 مزایده فروش 200 واحد پارکینگ مسقف و روباز استان تهران 1402/04/17 رجوع به آگهی
6735194 مزایده اجاره 200 واحد پارکینگ استان تهران 1402/04/07 رجوع به آگهی
6680186 مزایده بهره برداری از نانوایی سنگکی استان تهران 1402/03/27 رجوع به آگهی
6643177 مزایده واگذاری بهره برداری از واحد کپی (تکثیر) استان تهران 1402/03/21 1402/03/30
6498717 مزایده 2 عنوان مزایده شامل : بهره برداری از نانوایی سنگکی - بهره برداری از یک باب واحد تجاری استان تهران 1402/02/11 رجوع به آگهی
6495016 مزایده واگذاری بهره برداری از مرکز توان افزایی و نوآوری دختران استان تهران 1402/02/11 1402/02/20
6494198 مزایده واگذاری بهره برداری از واحد کوثر استان تهران 1402/02/10 1402/02/20
6414664 مزایده واگذاری بهره برداری از یک باب مغازه دو دهنه با موقعیت تجاری - بهره برداری از نانوایی سنگکی استان تهران 1402/01/16 رجوع به آگهی
6319035 مزایده واگذاری بهره برداری از یک باب مغازه دو دهنه با موقعیت تجاری - بهره برداری از یک باب تجاری با کاربری (صرفاً) آجیل فروشی و خشکبار - بهره برداری از نانوایی سنگکی استان تهران 1401/12/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6