مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره 5 دهنه از فروشگاههای محوطه پارک جنگلی 1399/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری کارگاه و تاسیسات سنگ شکن آبدین 1399/04/22 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه کمپرسی رنو میدلام تیپ 16/270 مدل 1384 1399/04/14 رجوع به آگهی
اجاره هفت دهنه فروشگاه و اماکن مورد اجاره در محوطه پارک جنگلی 1399/04/11 رجوع به آگهی
واگذاری کارگاه و تاسیسات سنگ شکن آبدین 1399/04/11 رجوع به آگهی
اجاره هفت دهنه فروشگاه و اماکن مورد اجاره 1399/04/04 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه کمپرسی رنو میدلام تیپ 16/270 مدل 1384 1399/03/27 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه کمپرسی رنو میدلام تیپ 16/270 مدل 1384 1399/03/17 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین (خانه سرا) به مساحت 224.7 مترمربع 1398/12/05 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین (خانه سرا) به مساحت 224.7 مترمربع 1398/11/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6