کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8204306 مزایده آهن آلات و آلومینیوم استان مازندران 1403/04/19 رجوع به آگهی
7901008 مزایده واگذاری و اجرای طرح تفکیک و جمع آوری زباله های تر و خشک سطح شهر به صورت اجاره استان مازندران 1403/02/10 رجوع به آگهی
7294627 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان مازندران 1402/08/21 رجوع به آگهی
7278622 مزایده واگذاری 13 عدد تابلو تبلیغاتی در سطح شهر استان مازندران 1402/08/16 رجوع به آگهی
7205527 مزایده زمین و سوله / نوع کاربری : مسکونی استان مازندران 1402/07/25 رجوع به آگهی
7205518 مزایده واگذاری 13 عدد تابلو تبلیغاتی در سطح شهر استان مازندران 1402/07/25 رجوع به آگهی
7088607 مزایده فروش یکدستگاه لودر هپکو مدل 65 مدل 1388 10 تن استان مازندران 1402/07/04 رجوع به آگهی
6984943 مزایده فروش یکدستگاه لودر هپکو مدل 65 مدل 1388 10 تن استان مازندران 1402/06/11 رجوع به آگهی
6497567 مزایده اجاره 15 عدد تابلو تبلیغاتی سطح شهر شهرداری استان مازندران 1402/02/11 رجوع به آگهی
6305359 مزایده واگذاری 15 عدد تابلو تبلیغاتی استان مازندران 1401/11/30 رجوع به آگهی
6151459 مزایده واگذاری اجاره کارگاه و تاسیسات سنگ شکن آبدین کوه شهرداری به همراه 2 دستگاه از ماشین آلات به صور یک ساله استان گلستان 1401/10/26 رجوع به آگهی
6149813 مزایده اجاره 15 عدد تابلو تبلیغاتی شهرداری استان مازندران 1401/10/26 1401/11/09
6140177 مزایده واگذاری کارگاه و تأسیسات سنگ شکن به همراه 2 دستگاه ماشین آلات استان مازندران 1401/10/22 رجوع به آگهی
6138824 مزایده واگذاری 15 عدد تابلو تبلیغاتی استان مازندران 1401/10/21 رجوع به آگهی
4153698 مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات استان مازندران 1400/04/31 1400/05/03
4153334 مزایده فروش دو قطعه زمین به مساحت ۴۰۰ متر مربع استان مازندران 1400/04/30 رجوع به آگهی
4059089 مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات استان مازندران 1400/04/09 1400/04/17
4059087 مزایده فروش دو قطعه زمین استان مازندران 1400/04/09 رجوع به آگهی
3978389 مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات استان مازندران 1400/03/22 1400/04/03
3949087 مزایده فروش دو قطعه زمین استان مازندران 1400/03/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4