مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ضایعات سیلندر 1393/06/01 1393/06/08
فروش ضایعات سیلندر 1393/02/06 1393/02/15
فروش سری و تهی سیلندرهای ضایعاتی 1393/01/19 1393/01/26
فروش سری و تهی سیلندرهای ضایعاتی 1392/12/13 1392/12/20
فروش ضایعات ورق آهن (دم قیچی) 1392/11/16 1392/11/26
فروش ضایعات ورق آهن (دم قیچی) 1392/08/07 1392/08/18
فروش سری و تهی سیلندرهای ضایعاتی 1392/06/05 رجوع به آگهی
فروش ضایعات ورق آهن 1392/05/20 1392/05/29
فروش ضایعات آهن آلات 1392/02/17 1392/02/28
فروش سری و تهی سیلندرهای ضایعاتی خود به مقدار تقریبی 60 تن 1391/12/07 1391/12/14
صفحه 1 از 4