کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7672206 مزایده فروش انواع آهن آلات ضایعاتی به وزن تقریبی 120 تن استان خراسان رضوی 1402/11/26 رجوع به آگهی
7665098 مزایده فروش انواع آهن آلات مستعمل و اسقاط استان خراسان رضوی 1402/11/25 1402/12/10
7518269 مزایده فروش انواع آهن آلات مستعمل و اسقاط شامل قوطی، لوله، نبشی، ناودانی، فنس فلزی، گاردریل استان خراسان رضوی 1402/10/18 1402/10/25
7517546 مزایده فروش مقدار تقریبی 86 تن انواع آهن آلات مستعمل و اسقاطی موجود در انبار استان خراسان رضوی 1402/10/18 1402/10/25
7494242 مزایده فروش ضایعات پلاستیک انبار استان خراسان رضوی 1402/10/12 1402/10/16
7465740 مزایده فروش ضایعات پلاستیکی و لاستیک کارگاه استان خراسان رضوی 1402/10/04 1402/10/09
7422654 مزایده فروش روغن سوخته کارگاه ماشین آلات استان خراسان رضوی 1402/09/20 1402/09/22
7419188 مزایده فروش سیلو سیمان استان خراسان رضوی 1402/09/19 رجوع به آگهی
7414069 مزایده فروش سیلو سیمان انبار استان خراسان رضوی 1402/09/18 1402/09/19
7413928 مزایده فروش ضایعات پلاستیک استان خراسان رضوی 1402/09/18 1402/09/19
6981260 مزایده فروش روغن سوخته کارگاه ماشین آلات استان خراسان رضوی 1402/06/09 1402/06/09
6930453 مزایده فروش روغن سوخته کارگاه ماشین آلات استان خراسان رضوی 1402/05/30 1402/06/01
6912891 مزایده فروش انواع آهن آلات مستعمل و اسقاط شامل قوطی،لوله،نبشی،فنس فلزی،شاسی عقب،دستگاه قیرپاش آسفالت ساز حدودا125 تن استان خراسان رضوی 1402/05/24 1402/06/02
6911791 مزایده فروش 3 عدد سیلوی ذخیره سیمان انبار استان خراسان رضوی 1402/05/24 1402/06/02
6911760 مزایده فروش ضایعات لاستیک انبار استان خراسان رضوی 1402/05/24 1402/05/25
6911691 مزایده فروش روغن سوخته کارگاه ماشین آلات استان خراسان رضوی 1402/05/24 1402/05/25
6911667 مزایده فروش انواع گاردریل، پایه و ستون برق مستعمل حدواً 15 تن استان خراسان رضوی 1402/05/24 رجوع به آگهی
6910610 مزایده فروش انواع آهن آلات مستعمل و اسقاط شامل ،قوطی ،لوله ،نبشی ناودانی فنس ،فلزی شاسی عقب دستگاه قیرپاش ، قطعات آسفالت ساز حدود 125 تن - فروش گاردریل پایه و ستون برق مستعمل حدود 15 تن فروش - عدد سیل... استان خراسان رضوی 1402/05/24 1402/06/02
6889065 مزایده فروش روغن سوخته کارگاه ماشین آلات استان خراسان رضوی 1402/05/18 1402/05/22
6889060 مزایده فروش ضایعات لاستیک انبار استان خراسان رضوی 1402/05/18 1402/05/22
صفحه 1 از 5