کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8208075 مزایده واگذاری اجاره 57 کلاس در 53 آموزشگاه فضاهای مازاد مدارس جهت فعالیت پیش دبستانی استان خوزستان 1403/04/20 1403/04/27
8203932 مزایده فرخوان مزایده عمومی اجاره کلاسهای پیش دبستانی غیر دولتی در فضاهای مازاد مدارس دولتی مرحله دوم استان خوزستان 1403/04/19 1403/04/27
8122223 مزایده واگذاری اجاره 57 کلاس در 53 آموزشگاه فضاهای مازاد مدارس جهت فعالیت پیش دبستانی استان خوزستان 1403/03/30 1403/04/02
8114572 مزایده فرخوان مزایده عمومی اجاره کلاسهای پیش دبستانی غیر دولتی در فضاهای مازاد مدارس دولتی مرحله اول استان خوزستان 1403/03/29 1403/04/02
7681150 مزایده اجاره مرحله سوم آموزشگاه استان خوزستان 1402/11/29 رجوع به آگهی
7584280 مزایده اجاره آموزشگاه استان خوزستان 1402/11/04 رجوع به آگهی
7505479 مزایده اجاره آموزشگاه قدیمی استان خوزستان 1402/10/14 رجوع به آگهی
7505476 مزایده اجاره آموزشگاه استان خوزستان 1402/10/14 رجوع به آگهی
7492065 مزایده اجاره سالن طرح کاد سابق استان خوزستان 1402/10/11 رجوع به آگهی
7492063 مزایده اجاره مرحله اول مغازه استان خوزستان 1402/10/11 رجوع به آگهی
7492061 مزایده اجاره مغازه استان خوزستان 1402/10/11 رجوع به آگهی
7492056 مزایده اجاره مرحله اول مغازه استان خوزستان 1402/10/11 رجوع به آگهی
7492053 مزایده اجاره مغازه استان خوزستان 1402/10/11 رجوع به آگهی
7492050 مزایده اجاره مغازه استان خوزستان 1402/10/11 رجوع به آگهی
7468562 مزایده فروش بخاری نفتی 30 عدد بخاری گازی 50 عدد پنکه سقفی 500 دستگاه پنکه دستی رومیزی 50 دستگاه دستگاه کپی 15 دستگاه و اسقاطی کولر پنجره ای 35 دستگاه کند. فلزی 50 عدد میز و نیمکت 500 عدد آبسردکن 20 دس... استان خوزستان 1402/10/04 رجوع به آگهی
7372012 مزایده فروش اموال مستعمل (بخاری نفتی 30 عدد - بخاری گازی 50 عدد - پنکه سقفی 500 دستگاه - پنکه دستی رومیزی 50 دستگاه - دستگاه کپی 15 دستگاه و اسقاطی (کولر پنجره ای 35 دستگاه - کمد فلزی 50 عدد - میز و ن... استان خوزستان 1402/09/05 رجوع به آگهی
6969520 مزایده اجاره هتل استان خوزستان 1402/06/06 رجوع به آگهی
6902983 مزایده اجاره 60 کلاس درس در 50 آموزشگاه فضاهای مازاد مدارس دولتی جهت فعالیت پیش دبستانی استان خوزستان 1402/05/22 رجوع به آگهی
6865557 مزایده اجاره آموزشگاه ابتدایی استان خوزستان 1402/05/12 رجوع به آگهی
6851716 مزایده اجاره فضای ساختمان استان خوزستان 1402/05/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5