کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6840088 مزایده اجاره باشگاه استان آذربایجان شرقی 1402/05/04 رجوع به آگهی
5727790 مزایده واگذرای فضاهای تحت مدیریت خود - واگذاری به اجاره تالار - مجتمع ورزشی- سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1401/07/06 1401/07/14
5614433 مزایده اجاره خانه مسکونی استان آذربایجان شرقی 1401/06/01 رجوع به آگهی
5075946 مزایده باغ استان آذربایجان شرقی 1401/01/25 رجوع به آگهی
5061804 مزایده اجاره باشگاه استان آذربایجان شرقی 1401/01/21 رجوع به آگهی
4943700 مزایده سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1400/12/11 رجوع به آگهی
4943674 مزایده باشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی 1400/12/11 رجوع به آگهی
4943606 مزایده سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1400/12/11 رجوع به آگهی
4822824 مزایده فروش اموال مازاد اسقاطی آهن آلات قراضه استان آذربایجان شرقی 1400/11/13 رجوع به آگهی
4808763 مزایده سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1400/11/12 رجوع به آگهی
4794500 مزایده فروش اموال مازاد اسقاطی (آهن آلات قراضه) درحدود 10 تن، واگذاری به اجاره سالن ورزشی ، ساختمان مسکونی ، فضای خالی مدرسه استان آذربایجان شرقی 1400/11/11 1400/11/10
4655530 مزایده انباری استان آذربایجان شرقی 1400/10/01 رجوع به آگهی
4655512 مزایده یک باب ساختمان مسکونی استان آذربایجان شرقی 1400/10/01 رجوع به آگهی
4655505 مزایده واگذاری سالن ورزشی به مدت 12 ماه استان آذربایجان شرقی 1400/10/01 رجوع به آگهی
4526175 مزایده واگذاری یک باب ساختمان مسکونی استان آذربایجان شرقی 1400/09/03 رجوع به آگهی
4526075 مزایده نانوایی داخل حیاط اداره استان آذربایجان شرقی 1400/09/03 رجوع به آگهی
4524336 مزایده سالن ورزشی استان آذربایجان شرقی 1400/09/03 رجوع به آگهی
4519685 مزایده اجاره انباری کلینیک استان آذربایجان شرقی 1400/09/01 رجوع به آگهی
4356327 مزایده فروش محصول سیب و گردو استان آذربایجان شرقی 1400/07/07 رجوع به آگهی
4183432 مزایده واگذاری فضاهای تحت مدیریت - تالار استان آذربایجان شرقی 1400/05/13 1400/05/23
صفحه 1 از 4