کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8197466 مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی شامل: - حدوداً 273 متر مربع - حدوداً 265 متر مربع استان خراسان رضوی 1403/04/18 1403/04/23
8197412 مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی استان خراسان رضوی 1403/04/18 1403/04/23
8099266 مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی استان لرستان 1403/03/24 رجوع به آگهی
8045225 مزایده واگذاری بهره برداری مجموعه زیپلاین استان خراسان رضوی 1403/03/10 رجوع به آگهی
8045217 مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی استان لرستان 1403/03/10 رجوع به آگهی
7911911 مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی استان لرستان 1403/02/12 رجوع به آگهی
7761984 مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی استان خراسان رضوی 1402/12/19 رجوع به آگهی
7704440 مزایده واگذاری تعدادی از مغازه ها و بوفه ها به صورت رهن و اجاره استان خراسان رضوی 1402/12/05 رجوع به آگهی
7695950 مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی شامل: متراژ زمین حدودا 273 مترمربع - متراژ زمین حدودا 265 مترمربع استان خراسان رضوی 1402/12/02 رجوع به آگهی
7674457 مزایده واگذاری تعدادی از مغازه ها و بوفه ها به صورت رهن و اجاره استان خراسان رضوی 1402/11/28 رجوع به آگهی
7646346 مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی استان خراسان رضوی 1402/11/18 رجوع به آگهی
7607229 مزایده فروش 2 قطعه زمین مسکونی - متراژ 273 مترمربع - 265 مترمربع استان خراسان رضوی 1402/11/11 رجوع به آگهی
7419150 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان خراسان رضوی 1402/09/19 رجوع به آگهی
6471076 مزایده بهره برداری مجموعه زیپلاین خود به مدت سه سال استان خراسان رضوی 1402/02/04 رجوع به آگهی
6443919 مزایده واگذاری بهره برداری مجموعه زیپلاین استان خراسان رضوی 1402/01/26 رجوع به آگهی
6319915 مزایده یک قطعه زمین کاربری مسکونی متراژ 205 مترمربع استان لرستان 1401/12/03 رجوع به آگهی
5848211 مزایده واگذاری اتوبوس بیابانی سیستم پشرو دیزل مدل 1392 رنگ نقره متالیک استان لرستان 1401/08/03 رجوع به آگهی
5802798 مزایده خودروی اتوبوس بیابانی مدل 1392 رنگ نقره ای متالیک استان خراسان رضوی 1401/07/25 رجوع به آگهی
5481477 مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری مسکونی استان خراسان رضوی 1401/04/22 رجوع به آگهی
5443085 مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی استان خراسان رضوی 1401/04/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5