کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6836169 مزایده اجاره تعداد 9 مکان - کارگاه آموزش هنرهای تزئینی-واحد خواهران مرکز -بوفه مرکز- کارگاه اموزش- ساختمان مسکونی استان کرمانشاه 1402/05/03 1402/05/12
6429806 مزایده اجاره تعداد 4 مکان استان کرمانشاه 1402/01/21 1402/01/28
6424766 مزایده اجاره تعداد 4 مکان 1 - مرکز آموزش فنی و حرفه ای- واحد خواهران-صندوق فرصت های شغلی - سالن ورزشی استان کرمانشاه 1402/01/20 1402/01/28
6417051 مزایده اجاره مراکز و کارگاه های آموزشی شامل مرکز - سالن ورزشی - صندوق فرصت های شغلی - واحد خواهران استان کرمانشاه 1402/01/16 رجوع به آگهی
6326688 مزایده فروش ملک مازاد با کاربری تجاری استان کرمانشاه 1401/12/06 1401/12/14
6244597 مزایده اجاره تعداد 5 مکان مرکز آموزش فنی و حرفه ای -واحد خواهران- صندوق فرصت های شغلی استان کرمانشاه 1401/11/13 1401/11/25
6014509 مزایده اجاره سالن غذاخوری و آشپزخانه - مرکز آموزش فنی و حرفه ای - سوله لوازم خانگی و.. استان کرمانشاه 1401/09/14 1401/09/23
6011873 مزایده فروش خودرو استان کرمانشاه 1401/09/13 رجوع به آگهی
6006850 مزایده فروش 7 دستگاه خودرو استان کرمانشاه 1401/09/12 1401/09/22
5963526 مزایده فروش ملک مازاد خود با کاربری تجاری استان کرمانشاه 1401/08/29 1401/09/08
5809921 مزایده فروش ملک مازاد خود با کاربری تجاری استان کرمانشاه 1401/07/27 1401/08/07
5690091 مزایده اجاره تعداد 7 مکان استان کرمانشاه 1401/06/24 1401/06/31
5372677 مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز دانشگاه استان کرمانشاه 1401/03/29 رجوع به آگهی
5042967 مزایده فروش ملک مازاد با کاربری تجاری استان کرمانشاه 1401/01/18 1401/01/27
5004866 مزایده اجاره زیرزمین خوابگاه ـ کارگاه های خیاطی ـ سالن غذاخوری و آشپزخانه ـ مغازه 10 متری استان کرمانشاه 1400/12/22 1400/12/28
5004800 مزایده اجاره تعداد 4 مکان استان کرمانشاه 1400/12/21 1400/12/28
4871284 مزایده فروش ملک مازاد با کاربری تجاری استان کرمانشاه 1400/11/21 1400/12/02
4492760 مزایده فروش تجهیزات کارگاهی و اموال اسقاط استان کرمانشاه 1400/08/23 رجوع به آگهی
4389466 مزایده مرکز خواهران استان کرمانشاه 1400/07/22 1400/08/16
4305589 مزایده واگذاری کارگاه هنرهای تزیینی سابق استان کرمانشاه 1400/06/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4