مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تجهیزات کارگاهی و اموال اسقاط 1399/05/12 1399/05/23
- کارگاه برق- - کارگاه الکترونیک- - کارگاه لوازم اداری و... 1399/05/12 رجوع به آگهی
فروش تجهیزات کارگاهی و لوازم اداری 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش تجهیزات کارگاهی و لوازم اداری 1398/11/29 رجوع به آگهی
اجاره مجتمع کشاورزی دو باب فضای گلخانه و یک باب کارگاه پرورش قارچ 1398/11/08 رجوع به آگهی
فراخوان اجاره مرحله چهارم (مجتمع کشاورزی) 1398/11/05 رجوع به آگهی
فروش چهار واحد آپارتمان مسکونی 1398/10/10 رجوع به آگهی
سالن ورزشی-واحد خواهران مرکز-سه باب سوله -بوفه 1398/09/10 رجوع به آگهی
اجاره اماکن 1398/09/09 رجوع به آگهی
اجاره سالن ورزشی - واحد خواهران - 3 باب سوله - بوفه مرکز 1398/08/27 1398/09/05
صفحه 1 از 4