مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
صید ماهی 1399/05/15 رجوع به آگهی
واگذاری قسمتی از محوطه سایت شهربازی به صورت اجاره 1399/01/30 رجوع به آگهی
اجاره یک ساله زمین یک باب دکه و سه باب 1397/10/04 رجوع به آگهی
واگذاری سه دستگاه مینی بوس خط واحد شهری به مدت یک سال به صورت اجاره 1397/08/21 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره سه دستگاه مینی بوس خط واحد شهری 1397/08/21 رجوع به آگهی
سه دستگاه مینی بوس خط واحد شهری 1397/06/31 رجوع به آگهی
سه دستگاه مینی بوس خط واحد شهری 1397/06/31 رجوع به آگهی
واگذاری اتاق الایش - اتاق پاکسازی شکمبه و کلیه متعلقات گاوی و گوسفندی در کشتارگاه 1397/06/04 رجوع به آگهی
اجاره سه دستگاه مینی بوس خط واحد شهری 1397/06/04 رجوع به آگهی
واگذاری سایت شهربازی مجتمع تفریحی گرداب 1395/12/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3