کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8183418 مزایده واگذاری مجتمع تجاری استان چهارمحال و بختیاری 1403/04/14 1403/04/28
8036389 مزایده اجاره ترمینال مسافربری استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/08 1403/03/17
7950637 مزایده فروش 3 قطعه زمین مسکونی استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/20 1403/03/05
7909441 مزایده اجاره ترمینال مسافربری استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/11 1403/02/17
7908978 مزایده اجاره ترمینال مسافربری استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/11 رجوع به آگهی
7678717 مزایده واگذاری مجتمع تفریحی سیاحتی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/29 رجوع به آگهی
7674890 مزایده زمین ها با کاربری مسکونی استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/28 رجوع به آگهی
7658191 مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/23 رجوع به آگهی
7658074 مزایده واگذاری مجتمع تفریحی استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/23 رجوع به آگهی
7555546 مزایده واگذاری اجاره مجتمع تفریحی سیاحتی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/27 رجوع به آگهی
7555455 مزایده فروش ضایعات آهن آلات استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/27 رجوع به آگهی
7555404 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/27 رجوع به آگهی
7533624 مزایده فروش ضایعات (آهن آلات) استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/21 رجوع به آگهی
7533125 مزایده فروش ضایعات (آهن آلات) استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/21 رجوع به آگهی
7533100 مزایده واگذاری مجتمع تفریحی استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/21 رجوع به آگهی
7533084 مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/21 رجوع به آگهی
7436958 مزایده فروش ضایعات (آهن آلات) استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/23 رجوع به آگهی
7240769 مزایده واگذاری کشتارگاه شهرداری استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/06 رجوع به آگهی
7186058 مزایده واگذاری کشتارگاه استان چهارمحال و بختیاری 1402/07/19 رجوع به آگهی
6902340 مزایده واگذاری کشتارگاه استان چهارمحال و بختیاری 1402/05/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4