مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده غرفه ها ، کانکس ها و گیت های ورود و خروج کمپ زائرپذیر 1398/12/12 1398/12/22
واگذاری بهره برداری از غرفه ها ،کانکسها و گیت های ورود و خروج بوستان 1398/12/08 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از غرفه ها، کانکس ها و گیت های ورود و خروج بوستان زائر پذیر 1397/11/16 رجوع به آگهی
بهره برداری از غرفه ها, کانکسها و گیت های ورود و خروج 1397/11/09 رجوع به آگهی
بهره برداری از غرفه ها، کانکسها و گیت های ورود و خروج 1397/11/09 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره بهره برداری از غرفه ها، کانکسها و گیت های ورود و خروج بوستان زائر پذیر 1396/09/19 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه های بوستان شامل فروشگاه مواد غذایی - حمام - شهربازی - مجموعه قصر بادی - سینما 5 بعدی -... 1396/09/04 رجوع به آگهی
واگذاری و بهره برداری از غرفه ها (به صورت تفکیکی) 1396/09/02 1396/09/14
واگذاری غرفه های بوستان زائرپذیر 1396/08/27 رجوع به آگهی
واگذداری و بهره برداری از غرفه 1396/02/27 1396/03/13
صفحه 1 از 7