مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعدادی قطعه زمین در شهرکها و نواحی صنعتی استان 1399/06/12 رجوع به آگهی
فروش 15 قطعه زمین 1399/06/12 رجوع به آگهی
تعدادی قطعه زمین در شهرکها و نواحی صنعتی 1399/06/02 رجوع به آگهی
زمین 1399/06/02 1399/06/11
تخصیص تعدادی قطعه زمین 1399/06/01 1399/06/11
تعدادی قطعه زمین 1399/05/07 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1399/05/07 رجوع به آگهی
تعدادی قطعه زمین در شهرکها و نواحی صنعتی 1399/05/01 رجوع به آگهی
زمین - سطح کل زمین ۱۱۴۲۴- سطح کل زمین ۱۳۰۸۸.۵۲- سطح کل زمین ۱۱۰۰۸.۰۸- و... 1399/04/31 رجوع به آگهی
تعدادی قطعه زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی استان 1399/04/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16