مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 5 دستگاه خودرو دولتی قابل تبدیل به پلاک مجدد 1398/05/22 رجوع به آگهی
فروش 5 دستگاه خودرو دولتی قابل تبدیل به پلاک مجدد 1398/05/20 رجوع به آگهی
فروش مزدا وانت دو کابین - پژو سواری 1398/05/22 رجوع به آگهی
فروش مزدا دو کابین و پیکان وانت 1397/10/20 1397/11/05
فروش 4 دستگاه خودرو دولتی قابل تبدیل به پلاک مجدد 1397/10/19 رجوع به آگهی
فروش خودرو سازمان امور اقتصادی و دارایی 1397/10/17 1397/10/25
فروش 8 دستگاه خودرو قابل تمدید به پلاک مجدد 1396/06/25 رجوع به آگهی
فروش 8 دستگاه خودرو قابل تمدید به پلاک مجدد 1396/06/22 رجوع به آگهی
فروش تعداد 8 دستگاه خودرو قابل تبدیل به پلاک و مازاد بر نیاز 1395/09/30 1395/10/14
فروش تعداد 8 دستگاه خودرو قابل تبدیل به پلاک و مازاد بر نیاز 1395/09/29 1395/10/14
صفحه 1 از 2