کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8130152 مزایده اجاره ماشین آلات سنگین و سبک عمرانی استان فارس 1403/04/02 1403/04/07
7899169 مزایده واگذاری عرصه استقرار دستگاه ترامپولین- قلعه بادی و ماشین برقی در پارک استان فارس 1403/02/09 رجوع به آگهی
7899156 مزایده واگذاری محل های ذیل با کاربری های اعلامی در 3 ردیف اجاره عرصه استقرار دستگاه ترامپولین - دستگاه قلعه بادی - دستگاه ماشین برقی استان فارس 1403/02/09 رجوع به آگهی
7896059 مزایده حراج حضوری اجاره محل استقرار دستگاه های بازی استان فارس 1403/02/09 1403/02/15
7860167 مزایده 2 ردیف مزایده شامل : 1- اجاره عرصه استقرار دستگاه ترامپولین قلعه2- اجاره عرصه استقرار دستگاه قلعه بادی استان فارس 1403/01/29 رجوع به آگهی
7853773 مزایده 2 ردیف مزایده شامل : 1- اجاره عرصه استقرار دستگاه ترامپولین قلعه2- اجاره عرصه استقرار دستگاه قلعه بادی استان فارس 1403/01/28 1403/02/09
7738852 مزایده واگذاری 6 ردیف از محلهای زیر با کاربریهای اعلامی به مدت دو سال شامل: - اجاره عرصه استقرار دستگاه ترامپولین پارک - اجاره عرصه استقرار دستگاه قلعه بادی پارک - اجاره عرصه استقرار دستگاه ماشین بر... استان فارس 1402/12/12 رجوع به آگهی
7737797 مزایده اجاره عرصه استقرار دستگاه ترامپولین پارک استان فارس 1402/12/12 1402/12/19
7735806 مزایده واگذاری عرصه استقرار دستگاه ترامپولین - اجاره عرصه استقرار دستگاه قلعه بادی - اجاره عرصه استقرار دستگاه ماشین برقی استان فارس 1402/12/10 رجوع به آگهی
5906950 مزایده عرصه استقرار شهر بازی پارک استان فارس 1401/08/11 رجوع به آگهی
5906805 مزایده استقرار شهر بازی پارک جوان(شامل دستگاه های : مجموعه بازی بادی-ترامپولین- ماشین برقی) استان فارس 1401/08/11 رجوع به آگهی
5902684 مزایده واگذاری عرصه استقرار شهر بازی پارک استان فارس 1401/08/10 رجوع به آگهی
5665284 مزایده عرصه استقرار شهربازی پارک استان فارس 1401/06/16 1401/06/27
5660983 مزایده عرصه استقرار شهربازی پارک استان فارس 1401/06/15 رجوع به آگهی
5656238 مزایده عرصه استقرار شهربازی استان فارس 1401/06/14 رجوع به آگهی
5417361 مزایده اجاره عرصه استقرار دستگاه قطار شادی متراژ حدودی 150 - عرصه استقرار شهر بازی متراژ حدودی 1800 متر استان فارس 1401/04/07 رجوع به آگهی
5413159 مزایده اجاره عرصه استقرار دستگاه قطار شادی متراژ حدودی 150 - عرصه استقرار شهر بازی متراژ حدودی 1800 متر استان فارس 1401/04/06 رجوع به آگهی
4914548 مزایده واگذاری مجتمع فرهنگی، ورزشی و مذهبی (فرهنگسرا) استان فارس 1400/12/03 1400/12/07
1971536 مزایده واگذاری اجاره پارکینگ روباز به صورت تکی استان فارس 1398/03/02 رجوع به آگهی
1969204 مزایده اجاره پارکینگ رو باز به صورت تکی استان فارس 1398/03/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4