مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ذرت زمین کشاورزی 1399/06/20 رجوع به آگهی
فروش محصول پنبه موجود در انبار واحد 1399/03/20 رجوع به آگهی
فروش کاه گندم زمین کشاورزی این واحد به افراد حقیقی و حقوقی 1399/03/20 رجوع به آگهی
فروش کاه گندم زمین کشاورزی 1399/03/01 رجوع به آگهی
فروش محصول پنبه موجود در انبار واحد 1399/03/01 رجوع به آگهی
فروش گندم موجود در انبار این واحد به میزان تقریبی 18 تن 1398/10/16 رجوع به آگهی
بوفه و انتشارات دانشجویی این واحد 1398/10/16 رجوع به آگهی
اجاره بوفه و انتشارات دانشجویی 1398/10/02 رجوع به آگهی
فروش گندم موجود در انبار این واحد به میزان تقریبی 18 تن 1398/10/02 رجوع به آگهی
فروش ذرت زمین کشاورزی این واحد 1398/09/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4