کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7840474 مزایده مزایده عمومی کشت خربزه به صورت مشارکت در زمینهای زراعی استان فارس 1403/01/27 رجوع به آگهی
5879473 مزایده اجاره سه ساله 48/1 هکتار از زمین زراعی استان فارس 1401/08/07 رجوع به آگهی
5778848 مزایده اجاره سه ساله زمین زراعی استان فارس 1401/07/20 رجوع به آگهی
5774989 مزایده اجاره سه ساله 48/1 هکتار از زمین زراعی استان فارس 1401/07/19 رجوع به آگهی
5773892 مزایده اجاره سه ساله 48/1 هکتار از زمین زراعی دانشگاه همراه با پنج ششم آب تلمبه استان فارس 1401/07/19 رجوع به آگهی
5445128 مزایده دو عدد منبع بزرگ 5000 لیتری ـ آهن آلات ضایعاتی ـ تیر آهن و نبشی آهن ضایعاتی و استان فارس 1401/04/15 رجوع به آگهی
5443715 مزایده فروش اموال مازاد اسقاطی (1. کمد خوابگاه دانشجویی 6 درب و 9 درب 2. تختخواب خوابگاه غدانشجویی 3. میز تقسیم غذای استیل 4. یخچال فریزر و ) استان فارس 1401/04/15 رجوع به آگهی
5439691 مزایده فروش بونکر سیمان استان فارس 1401/04/14 رجوع به آگهی
5377531 مزایده فروش بونکر سیمان استان فارس 1401/03/30 رجوع به آگهی
5235851 مزایده فروش اموال مازاد اسقاطی استان فارس 1401/03/01 رجوع به آگهی
4941261 مزایده فروش اموال مازاد واحد شامل بونکر (سیلوی سیمان)، منبع بزرگ ۵۰۰۰ لیتری و ضایعات شامل آهن آلات، تیر آهن و نبشی آهن استان فارس 1400/12/10 رجوع به آگهی
4875450 مزایده فروش کودهای کشاورزی مازاد استان فارس 1400/11/23 رجوع به آگهی
4743526 مزایده فروش اموال مازاد استان فارس 1400/11/01 رجوع به آگهی
4707886 مزایده فروش خودرو پژو 405 نقره ای مدل 88 استان فارس 1400/10/19 رجوع به آگهی
4692527 مزایده فروش کود و سم کشاورزی مازاد استان فارس 1400/10/14 رجوع به آگهی
4639117 مزایده فروش کود و سم کشاورزی مازاد استان فارس 1400/09/25 رجوع به آگهی
4605301 مزایده فروش خودروهای واحد استان فارس 1400/09/17 رجوع به آگهی
4440556 مزایده اجاره یکساله ۵۰ هکتار از زمین زراعی دانشگاه استان فارس 1400/08/08 رجوع به آگهی
3992994 مزایده اجاره بخشی از زمین زراعی استان فارس 1400/03/26 رجوع به آگهی
3892487 مزایده فروش کاه گندم زمین زراعی استان فارس 1400/02/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3