کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8216829 مزایده مرحله اول نصف زمین مسکونی تحت پلاک 5255 فرعی استان خراسان جنوبی 1403/04/23 رجوع به آگهی
8204854 مزایده مرحله اول یک قطعه باغ پسته در اراضی موتور پمپ کوثر متعلق به محکوم علیه حسین عربی استان خراسان جنوبی 1403/04/19 رجوع به آگهی
8195416 مزایده مرحله دوم دستگاه تصفیه آب 5 تن -ابزارآلات صنعتی استان خراسان جنوبی 1403/04/17 رجوع به آگهی
8195394 مزایده دستگاه یخ ساز استان خراسان جنوبی 1403/04/17 رجوع به آگهی
8194684 مزایده مرحله دوم شیرینگ پک نیمه اتوماتیک استان خراسان جنوبی 1403/04/17 رجوع به آگهی
8191808 مزایده مرحله دوم 40 دقیقه آب از موتور پمپ جوادیه زنگوئی متعلق به محمدابراهیم ابراهیمی استان خراسان جنوبی 1403/04/17 رجوع به آگهی
8191488 مزایده مرحله دوم مخزن استیل پخت 2 تن استان خراسان جنوبی 1403/04/17 رجوع به آگهی
8191400 مزایده مرحله دوم دیگ بخار 2 تن استان خراسان جنوبی 1403/04/17 رجوع به آگهی
8162954 مزایده مرحله اول یک دستگاه موتورسیکلت سی جی ال 150 سی سی متعلق به محکوم علیه محمد صادق صالح نیا استان خراسان جنوبی 1403/04/10 رجوع به آگهی
8162951 مزایده مرحله دوم یک دستگاه موتورسیکلت سی جی ال 150 سی سی متعلق به محکوم علیه محمد صادق صالح نیا استان خراسان جنوبی 1403/04/10 رجوع به آگهی
8162949 مزایده مرحله دوم یک دستگاه موتورسیکلت تریل 200 سی سی متعلق به محکوم علیه محمد صادق صالح نیا استان خراسان جنوبی 1403/04/10 رجوع به آگهی
8147843 مزایده مرحله اول یک دستگاه خودروی سواری پیکان 1600 استان خراسان جنوبی 1403/04/06 رجوع به آگهی
8141044 مزایده ملک زراعی استان خراسان جنوبی 1403/04/04 رجوع به آگهی
8138460 مزایده مرحله اول 4.2دانگ پلاک ثبتی باکاربری مسکونی-تجاری واقع در آیسک-حاشیه بلوار امام رضا (ع) استان خراسان جنوبی 1403/04/03 رجوع به آگهی
8130873 مزایده مرحله اول یک باب منزل مسکونی استان خراسان جنوبی 1403/04/02 رجوع به آگهی
8129683 مزایده مرحله اول یک واحد منزل مسکونی مشاع واقع در سرایان متعلق به علی رحمانی و خانم فاطمه اصیلی استان خراسان جنوبی 1403/04/02 رجوع به آگهی
8129682 مزایده مرحله دوم یکدستگاه خودروی سواری پراید مدل 1379 توقیف شده از محکوم علیه محمدرضا نوذری استان خراسان جنوبی 1403/04/02 رجوع به آگهی
8114633 مزایده مرحله دوم 1 ساعت آب از موتور پمپ چمران سرایان متعلق به محسن موسی زاده استان خراسان جنوبی 1403/03/29 رجوع به آگهی
8103841 مزایده مرحله اول یک دستگاه موتور سیکلت هندا 200 سی سی 1399 استان خراسان جنوبی 1403/03/26 رجوع به آگهی
8088290 مزایده مرحله اول اصطبل دامداری به مساحت حدود 570 متر مربع متعلق به ماترک مرحوم علیمراد وظیفه دان استان خراسان جنوبی 1403/03/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10