کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7582582 مزایده انجام هرس درختان و بارگیری و حمل ضایعات ناشی از هرس استان خوزستان 1402/11/04 رجوع به آگهی
7532136 مزایده فروش سیمان ضایعاتی به مقدار حدود 400 تن خود استان خوزستان 1402/10/21 رجوع به آگهی
7435759 مزایده انجام هرس درختان و بارگیری و حمل ضایعات ناشی از هرس استان خوزستان 1402/09/23 رجوع به آگهی
6879538 مزایده فروش اینترنتی کلینکر صادراتی (مقدار 60,000 (شصت هزار ) تن کلینکر صادراتی تیپ 5 خود را در شش پارت 10,000 تنی) استان خوزستان 1402/05/16 رجوع به آگهی
6663476 مزایده فروش اینترنتی کلینکر صادراتی مرز صادراتی استان خوزستان 1402/03/25 رجوع به آگهی
6353633 مزایده فراخوان فروش کلینکر صادراتی لغو شد استان خوزستان 1401/12/11 رجوع به آگهی
6344954 مزایده مقدار 50,000 (چهل هزار ) تن کلینکر صادراتی تیپ 5 خود را در پنج پارت 10,000 تنی استان خوزستان 1401/12/09 رجوع به آگهی
6078667 مزایده فروش اینترنتی کلینکر صادراتی استان خوزستان 1401/10/04 رجوع به آگهی
5993390 مزایده فروش اینترنتی کلینکر صادراتی استان خوزستان 1401/09/07 رجوع به آگهی
5898922 مزایده ارایه پیشنهاد جهت فروش اینترنتی کلینکر صادراتی استان خوزستان 1401/08/09 رجوع به آگهی
5868415 مزایده مزایده هرس درختان1401 استان خوزستان 1401/08/05 رجوع به آگهی
5864130 مزایده هرس درختان و فروش ضایعات ناشی از آن استان خوزستان 1401/08/04 رجوع به آگهی
5839129 مزایده فروش اینترنتی کلینکر صادراتی استان خوزستان 1401/07/30 رجوع به آگهی
5768411 مزایده فروش اینترنتی کلینکر صادراتی استان خوزستان 1401/07/17 رجوع به آگهی
5663417 مزایده فروش اینترنتی کلینکر صادراتی مرز صادراتی بندر استان خوزستان 1401/06/15 رجوع به آگهی
5560333 مزایده فروش اینترنتی کلینکر صادراتی استان خوزستان 1401/05/15 رجوع به آگهی
5420774 مزایده فروش آنلاین کلینکر تیپ 5 صادراتی استان خوزستان 1401/04/08 رجوع به آگهی
5389945 مزایده واگذاری مقدار 20.000 تن کلینکر صادراتی تیپ 5 خود را در دو پارت 10.000 تنی مطابق با آنالیز پیوست از مبدا کارخانه استان خوزستان 1401/04/02 رجوع به آگهی
4659838 مزایده فروش مقدار 50.000 (پنجاه هزار) تن کلینکر صادراتی تیپ 5 استان خوزستان 1400/10/02 1400/10/05
4602984 مزایده فروش مقدار ۵۰/۰۰۰ (پنجاه هزار) تن کلینکر صادراتی تیپ ۵ استان خوزستان 1400/09/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5