مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده هرس درختان 1398/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری هرس درختان و فروش ضایعات ناشی از آن 1398/12/03 رجوع به آگهی
فروش مقدار تقریبی 700 تن اجر نسوز ضایعاتی در دو نوع شامل اسپینل منیزیت و الما، شاموتی و CF 1398/09/12 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی و مازاد در گروه های مختلف انواع آهن آلات و برق و روغن ضایعاتی و مواد آزمایشگاه و... 1398/07/08 1398/07/15
فروش اقلام ضایعاتی و مازاد در گروه های مختلف (انواع آهن آلات ـ برق ـ روغن ضایعاتی ـ مواد آزمایشگاه .... 1398/07/08 رجوع به آگهی
فروش مقدار تقریبی 500 تن آجر نسوز ضایعاتی خود 1398/05/28 رجوع به آگهی
فروش اقلام مازاد مخابراتی و ضایعات نسوز، ضد سایش و کابل 1397/03/05 رجوع به آگهی
فروش سیستم تلفن 1397/03/02 1397/03/19
فروش دو دستگاه خودرو سواری زانتیا 1396/11/16 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه خودرو سواری زانتیا مدل 1389 و 1385 مازاد بر نیاز خود 1396/11/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6