مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اقلام ضایعاتی 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده تعداد ۵ دستگاه از ماشین آلات مازاد موجود در کارخانه 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 4 دستگاه ماشین آلات مازاد 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 4 دستگاه ماشین آلات مازاد 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 4 دستگاه ماشین آلات مازاد 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودروهای مازاد 1400/12/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی موجود در انبارهای کارخانه 1400/11/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی موجود در انبارهای کارخانه 1400/11/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه بافر پاستوریزاتور به طول 13 و عرض 3/5 متر و همچین اقلام ضایعاتی موجود در انبار کارخانجات 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 4 دستگاه ماشین آلات مازاد در کارخانه 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۵ دستگاه از ماشین آلات و دستگاه لیفتراک مازاد 1400/11/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی 1400/10/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی 1400/09/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی 1400/09/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی موجود در انبار کارخانه 1400/09/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از خودروهای مازاد بر نیاز خود و کارخانجات تابعه 1400/08/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از خودروها 1400/08/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی موجود در انبار خود 1400/05/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی و راکد و مازاد 1400/03/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی و راکد و مازاد 1400/03/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6