کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8225537 مزایده واگذاری 5 باب مغازه و محل استقرار کیوسکهای سطح شهر و وسایل بازی پارکها استان فارس 1403/04/24 1403/05/14
8065792 مزایده زمین باغ یا فضای سبز جهت احداث پارک بانوان کاربری سبز یا باغ با مساحت بیش از 3000 مترمربع استان فارس 1403/03/16 رجوع به آگهی
7578748 مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی به متراژ 220 مترمربع استان فارس 1402/11/03 رجوع به آگهی
7547595 مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی به متراژ 220 مترمربع استان فارس 1402/10/25 رجوع به آگهی
7465184 مزایده واگذاری 4 باب مغازه و محل استقرار کیوسک های سطح شهر و وسایل بازی پارک ها استان فارس 1402/10/03 رجوع به آگهی
7409878 مزایده واگذاری 4 باب مغازه و محل استقرار کیوسک های سطح شهر و وسایل بازی پارک ها استان فارس 1402/09/15 رجوع به آگهی
7380876 مزایده واگذاری 4 باب مغازه و محل استقرار کیوسک های سطح شهر و وسایل بازی پارک ها استان فارس 1402/09/07 رجوع به آگهی
7360837 مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی استان فارس 1402/09/01 رجوع به آگهی
7307518 مزایده فروش 2 قطعه زمین مسکونی استان فارس 1402/08/24 رجوع به آگهی
7154297 مزایده فروش سه قطعه زمین مسکونی استان فارس 1402/07/13 1402/07/24
7088255 مزایده فروش سه قطعه زمین مسکونی استان فارس 1402/07/04 1402/07/24
6986238 مزایده فروش سه قطعه زمین مسکونی استان فارس 1402/06/11 رجوع به آگهی
6945963 مزایده فروش سه قطعه زمین مسکونی استان فارس 1402/06/02 رجوع به آگهی
6943053 مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری دنا EF7 با مدل 1396 به رنگ مشکی متالیک استان فارس 1402/06/01 1402/06/12
6937936 مزایده فروش دستگاه خودرو سواری دنا EF7 مدل 96 استان فارس 1402/05/31 رجوع به آگهی
6907223 مزایده فروش دستگاه خودرو سواری دنا EF7 مدل 96 استان فارس 1402/05/23 رجوع به آگهی
6852256 مزایده فروش دستگاه خودرو سواری دنا EF7 استان فارس 1402/05/08 رجوع به آگهی
6817087 مزایده فروش دستگاه خودرو سواری دنا EF7 مدل 96 استان فارس 1402/04/28 رجوع به آگهی
6664279 مزایده واگذاری اجاره 5 باب مغازه و محل استقرار کیوسک های سطح شهر و سایل بازی پارکها به صورت قراردادها استان فارس 1402/03/25 رجوع به آگهی
6630312 مزایده واگذاری 5 باب مغازه و محل استقرار کیوسک های سطح شهر و وسایل بازی پارک ها استان فارس 1402/03/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13