مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده املاک و مستغلات 1401/01/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده املاک و مستغلات - فروش 3 قطعه زمین 1400/12/09 1400/12/17
مزایده واگذاری ۶ باب مغازه و محل استقرار کیوسک های سطح شهر و وسایل بازی پارکها 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده املاک و مستغلات - فروش چهار قطعه زمین 1400/11/29 1400/12/17
مزایده واگذاری ۶ باب مغازه و محل استقرار کیوسک های سطح شهر و وسایل بازی پارکها 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/09/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/09/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین - به مساحت 200 متر مربع 1400/08/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/08/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ۳ باب مغازه و محل کانکس 1400/07/10 1400/07/20
مزایده فروش دو قطعه زمین 1400/07/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ۳ باب مغازه سطح شهر و محل کانکس 1400/06/31 1400/07/20
مزایده فروش دو قطعه زمین - به مساحت 162 متر مربع - به مساحت 200 متر مربع 1400/06/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/06/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ 243.45 مترمربع 1400/06/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ 243.45 مترمربع 1400/05/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/05/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/04/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/04/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10