کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8238379 مزایده مشارکتی واحد آزمایشگاه استان تهران 1403/04/30 رجوع به آگهی
8184377 مزایده اجاره بوفه استان تهران 1403/04/14 1403/04/19
8106745 مزایده واگذاری امور خدمات نظافت معاونت تحقیقات و کتابخانه - اجاره بیلبورد سه وجهی - واگذاری مشارکتی واحد پزشکی هسته ای استان تهران 1403/03/26 1403/03/30
8022128 مزایده واگذاری مشارکتی واحد آنژیوگرافی به مدت سه سال استان تهران 1403/03/05 1403/03/08
7968023 مزایده واگذاری مشارکتی واحد آزمایشگاه استان تهران 1403/02/24 1403/02/26
7867696 مزایده واگذاری مشارکتی واحد آزمایشگاه ( به مدت یکسال ) استان تهران 1403/02/01 1403/02/05
7831229 مزایده واگذاری مشارکتی واحد ازمایشگاه - اجاره بوفه استان تهران 1403/01/25 1403/01/29
7787185 مزایده واگذاری اجاره بوفه ارژانس ( به مدت سه سال ) استان تهران 1402/12/26 1403/01/08
7770019 مزایده مشارکتی واحد دندانپزشکی - مشارکتی واحد آزمایشگاه استان تهران 1402/12/20 1402/12/23
7767787 مزایده اجاره محل داروخانه واحدهای تابعه استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/20 رجوع به آگهی
7767782 مزایده اجاره محل بوفه مراکز آموزشی درمانی استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/20 رجوع به آگهی
7765712 مزایده واگذاری مشارکتی واحد آزمایشگاه (به مدت یک سال) استان تهران 1402/12/19 رجوع به آگهی
7726759 مزایده واگذاری بوفه بیمارستان به فروشگاه های زنجیره ای استان تهران 1402/12/08 رجوع به آگهی
7725171 مزایده 4 ردیف مناقصه و 2 ردیف مزایده شامل : 1- واگذاری امور خدمات و نظافت 2- واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان 3- واگذاری امور ایاب و ذهاب معاونت فرهنگی و دانشجوئی اردوهای دانشجوئی 4- اجاره بوفه به م... استان تهران 1402/12/08 1402/12/09
7699291 مزایده 4 ردیف مناقصه و 2 ردیف مزایده شامل : 1- واگذاری امور خدمات و نظافت 2- واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان 3- واگذاری امور ایاب و ذهاب معاونت فرهنگی و دانشجوئی اردوهای دانشجوئی 4- اجاره بوفه استان تهران 1402/12/02 1402/12/09
7676146 مزایده دو عنوان مزایده شامل : واگذاری مشارکتی واحد ازمایشگاه استان تهران 1402/11/28 1402/12/01
7614296 مزایده واگذاری مشارکتی واحد دندانپزشکی - اجاره بوفه به مدت سه سال استان تهران 1402/11/12 1402/11/17
7471488 مزایده اجاره محل داروخانه واحدهای تابعه استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/05 رجوع به آگهی
7456432 مزایده 3 ردیف مزایده شامل : واگذاری مشارکتی واحد آزمایشگاه و پاتولوژی- واگذاری مشارکتی واحد تصویر برداری- واگذاری مشارکتی واحد مرکز آموزشی آنژیوگرافی استان تهران 1402/09/30 1402/10/05
7379973 مزایده اجاره محل داروخانه واحدهای تابعه دانشگاه استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6