مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اسکلت سوله ها و مخازن سوخت 1399/07/07 1399/07/20
فروش 100 تن ضایعات چیپس خمیرسازی 1399/07/01 رجوع به آگهی
فروش 300 تن خرده چوب جداسازی شده 1399/07/01 رجوع به آگهی
دو باب ساختمان شامل یک باب ملک تجاری به مساحت 257/70 مترمربع و .....-یک باب ساختمان اداری به مساحت 1... 1399/07/01 رجوع به آگهی
فروش ۱۰۰ تن پوست خالص 1399/07/01 1399/07/08
فروش 300 تن ضایعات چوبی از نوع خرده چوب با پوست کم را در یارد چوب آلات 1399/07/01 1399/07/08
انجام خدمات بیمه ای 1399/06/11 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب ساختمان اداری در پنج طبقه و به مساحت 1432 مترمربع 1399/06/04 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد دو باب ساختمان شامل یک باب ملک تجاری همراه با ساختمان احداثی به مساحت 257/70 مترمربع و... 1399/06/02 1399/06/17
فروش 1000 تن پوشال 1399/05/16 1399/05/20
صفحه 1 از 11