کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7421437 مزایده واگذاری مقدار 1000 تن ضایعات چوبی از نوع پوشال استان مازندران 1402/09/19 1402/09/30
6327030 مزایده فروش 500 پانصد تن ضایعات چوبی از نوع ضایعات چیپس خمیر سازی استان مازندران 1401/12/06 1401/12/09
6326497 مزایده فروش مقدار 1000 تن پوشال استان مازندران 1401/12/06 1401/12/09
5930066 مزایده فروش مقدار 1000 تن پوشال استان مازندران 1401/08/18 1401/08/24
5607369 مزایده فروش 500 تن ضایعات چیپس خمیرسازی استان مازندران 1401/05/31 1401/06/05
5607344 مزایده مقدار 40 چهل تن ضایعات چوبی از نوع چوب آلات میخ دار استان مازندران 1401/05/31 1401/06/05
5483658 مزایده فروش مقدار 40(چهل تن ضایعات چوبی از نوع چوب آلات استان مازندران 1401/04/23 1401/05/01
5214694 مزایده فروش 1000 تن پوشال استان مازندران 1401/02/26 1401/02/28
5214666 مزایده فروش ضایعات چیپس خمیرسازی استان مازندران 1401/02/26 1401/02/28
5214660 مزایده فروش 300 تن پوست خالص استان مازندران 1401/02/26 1401/02/28
4829004 مزایده فروش مقدار ۱۰۰۰ تن پوشال استان مازندران 1400/11/15 1400/11/19
4794656 مزایده فروش 300 تن ضایعات چوبی از نوع ضایعات چیپس خمیر سازی استان مازندران 1400/11/11 1400/11/12
4794032 مزایده فروش 300 تن ضایعات چوبی از نوع ضایعات چیپس خمیر سازی - در یارد کارخانه استان مازندران 1400/11/11 1400/11/12
4757838 مزایده فروش تعداد سه/۳ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین مازاد بر نیاز خود (شامل یک دستگاه اسکیدر، یک دستگاه لندرورسواری پاژن یک دستگاه مزدا وانت) و همچنین (یازده دستگاه انواع موتور سیکلت اسقاطی) استان مازندران، استان تهران 1400/11/05 1400/11/17
4729024 مزایده فروش 500 تن خرده چوب جداسازی شده استان مازندران 1400/10/26 1400/11/02
4695998 مزایده فروش میزان ۸۰۰۰ تن ضایعات ناشی از تمیزسازی آخال (ضایعات کارتن) استان مازندران، استان تهران 1400/10/15 رجوع به آگهی
4599131 مزایده فروش ۳۰۰تن ضایعات چیپس خمیر سازی استان مازندران 1400/09/15 رجوع به آگهی
4597006 مزایده فروش مقدار 1000 تن خرده چوب خالص استان مازندران 1400/09/15 1400/09/21
4526218 مزایده فروش (بدون محدودیت سقفی) چوب وارداتی پوست کنده استان مازندران، استان تهران 1400/09/03 1400/09/13
4254247 مزایده فروش خرده چوب خالص استان مازندران 1400/06/10 1400/06/14
صفحه 1 از 8