کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8004737 مزایده فروش انواع ضایعات پلیمری و غیر پلیمری : شامل: ضایعات پلی اتیلن آسیابی درجه دو، ضایعات آمپول آب مقطر تزریقی 5 سی سی، ضایعات بطری خالی لیبل دار پلی اتیلن، ضایعات مخلوط گرانول، مواد جمع آوری درجه... استان تهران، استان آذربایجان شرقی 1403/02/31 1403/03/09
7585338 مزایده فروش انواع ضایعات شامل : ضایعات پلی اتیلن آسیابی درجه دو ضایعات آمپول آب مقطر تزریقی 5 سی سی، ضایعات بطری خالی لیبل دار پلی اتیلن ضایعات مخلوط گرانول ، مواد جمع آوری درجه سه ضایعات پری فرم GF،... استان تهران، استان آذربایجان شرقی 1402/11/04 رجوع به آگهی
7260744 مزایده فروش انواع ضایعات : ضایعات پلی اتیلن آسیابی درجه 2 ضایعات روده ای پلی اتیلن مواد جمع آوری درجه 3 ضایعات پری فرم پالت ،آبی مواد آسیابی بطری پلی اتیلن PE ضایعات استاپر ضایعات آمپول آب مقطر استان تهران 1402/08/10 1402/08/20
7059525 مزایده عمومی انواع ضایعات استان آذربایجان شرقی 1402/06/28 رجوع به آگهی
7049838 مزایده فروش ضایعات پلی اتیلن آسیابی درجه دو ضایعات امپول آب مقطر تزریقی 5 سی سی ضایعات استاپر ضایعات بشکه پلاستیکی و.. استان تهران 1402/06/26 1402/07/04
7049758 مزایده ضایعات پلی اتیلن آسیابی درجه دو ضایعات آمپول آب مقطر تزریقی 5 سی سی - ضایعات استاپر - ضایعات بشکه پلاستیکی مترونیدازول ، ضایعات کپ آلومینیومی + پلاستیکی (فیلیپ آف) ضایعات مخلوط گرانول - بشکه ف... استان تهران 1402/06/26 1402/07/04
6941901 مزایده فروش انواع ضایعات استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1402/06/01 1402/06/11
6937591 مزایده فروش 13 دستگاه پالت تراک و جک پالت مستعمل ضایعاتی استان تهران 1402/05/31 1402/06/08
6855504 مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا به رنگ (نقره ای آبی - متالیک) استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1402/05/09 رجوع به آگهی
6662815 مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا به رنگ نقره ای آبی - متالیک با نوع سوخت وگانه سوز - بنزین و گاز مدل B20001-1391 خویش استان تهران 1402/03/25 1402/03/25
6657990 مزایده فروش انواع ضایعات استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1402/03/24 1402/04/04
6537713 مزایده ضایعات پلی اتیلن آسیابی درجه دو ضایعات آمپول آب مقطر تزریقی 5 سی سی ضایعات بطری خالی آبدار تخته ای پلی اتیلن ضایعات رودهای پلی اتیلن -ضایعات مخلوط گرانول - ضایعات -جارویی ضایعات استاپر ضایعات و... استان آذربایجان شرقی 1402/02/21 1402/03/03
6277298 مزایده فروش انواع ضایعات شامل ضایعات پلی اتیلن آسیابی درجه دو - ضایعات آمپول آب مقطر تزریقی 5 سی سی و ... استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1401/11/24 رجوع به آگهی
6270054 مزایده فروش انواع ضایعات استان تهران 1401/11/23 1401/12/03
6149481 مزایده فروش کلید هوایی 2000 استان آذربایجان شرقی 1401/10/26 رجوع به آگهی
5949245 مزایده فروش ضایعات استان تهران 1401/08/24 1401/09/03
5839199 مزایده عمومی انواع ضایعات استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1401/07/30 1401/08/05
5592249 مزایده انواع ضایعات استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1401/05/26 1401/06/05
5516487 مزایده فروش انواع ضایعات استان تهران 1401/05/04 1401/05/13
5508451 مزایده فروش ضایعات پالت چوبی استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1401/05/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6