مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پارکینگ عمومی - یک باب مغازه 1395/11/05 رجوع به آگهی
واگذاری (اجاره) توقفگاه و کارواش 1395/09/20 رجوع به آگهی
اجاره فضای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبوس سازمان 1395/09/15 رجوع به آگهی
واگذاری (اجاره) توقفگاه سازمان 1395/08/19 رجوع به آگهی
اجاره فضای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبوس سازمان 1395/08/18 رجوع به آگهی
واگذاری (اجاره) توقفگاه سازمان 1395/08/03 رجوع به آگهی
واگذاری (اجاره) محوطه پارکینگ متعلق به سازمان 1395/06/29 رجوع به آگهی
واگذاری (اجاره)تعمیرگاه مرکزی سازمان با کلیه امکانات و تجهیزات موجود 1395/06/27 رجوع به آگهی
واگذاری (اجاره)تعمیرگاه مرکزی سازمان با کلیه امکانات و تجهیزات موجود 1395/05/19 رجوع به آگهی
اجاره تعمیرگاه مرکزی سازمان با کلیه امکانات و تجهیزات 1395/05/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6