کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
1013703 مزایده واگذاری پارکینگ عمومی - یک باب مغازه استان تهران 1395/11/05 رجوع به آگهی
991694 مزایده واگذاری (اجاره) توقفگاه و کارواش استان تهران 1395/09/20 رجوع به آگهی
989715 مزایده اجاره فضای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبوس سازمان استان تهران 1395/09/15 رجوع به آگهی
980464 مزایده واگذاری (اجاره) توقفگاه سازمان استان تهران 1395/08/19 رجوع به آگهی
979992 مزایده اجاره فضای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبوس سازمان استان تهران 1395/08/18 رجوع به آگهی
973384 مزایده واگذاری (اجاره) توقفگاه سازمان استان تهران 1395/08/03 رجوع به آگهی
960257 مزایده واگذاری (اجاره) محوطه پارکینگ متعلق به سازمان استان تهران 1395/06/29 رجوع به آگهی
959350 مزایده واگذاری (اجاره)تعمیرگاه مرکزی سازمان با کلیه امکانات و تجهیزات موجود استان تهران 1395/06/27 رجوع به آگهی
943917 مزایده واگذاری (اجاره)تعمیرگاه مرکزی سازمان با کلیه امکانات و تجهیزات موجود استان تهران 1395/05/19 رجوع به آگهی
938005 مزایده اجاره تعمیرگاه مرکزی سازمان با کلیه امکانات و تجهیزات استان تهران 1395/05/04 رجوع به آگهی
927221 مزایده واگذاری (اجاره) محوطه توقفگاه استان تهران 1395/04/10 رجوع به آگهی
915940 مزایده واگذاری تعمیرگاه سازمان با کلیه امکانات و تجهیزات موجود به صورت اجاره استان تهران 1395/03/18 رجوع به آگهی
910977 مزایده واگذاری تعمیرگاه سازمان استان تهران 1395/03/06 رجوع به آگهی
890520 مزایده فروش ضایعات قطعات و لوازم یدکی مستعمل - آهن آلات و... استان تهران 1395/01/23 رجوع به آگهی
860357 مزایده فروش سه دستگاه خودروی سواری استان تهران 1394/10/28 رجوع به آگهی
770181 مزایده فروش سه دستگاه خودرو سواری استان تهران 1394/03/18 رجوع به آگهی
759424 مزایده فروش سه دستگاه خودرو سواری استان تهران 1394/02/28 1394/03/06
757693 مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی استان تهران 1394/02/23 رجوع به آگهی
751292 مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبوس استان تهران 1394/02/09 رجوع به آگهی
725483 مزایده واگذاری (اجاره) یکساله پارکینگ استان تهران 1393/11/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3