مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره 13 سوله 1401/02/09 1401/02/14
مزایده بهره برداری از 13 سوله 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده عملیات جمع آوری تفکیک و پردازش پسماندهای خشک در مبدا و مقصد و عملیات دفن بهداشتی پسماندها در سایت دفن 1401/02/05 1401/02/07
مزایده عملیات جمع آوری تفکیک و پردازش پسماندهای خشک در مبدا و مقصد و عملیات دفن بهداشتی پسماندها در سایت دفن 1401/01/29 1401/02/07
مزایده عملیات جمع آوری، تفکیک و پردازش پسماندهای خشک در مبدا و مقصد و عملیات دفن بهداشتی پسماندها در سایت 1401/01/28 1401/02/17
مزایده فروش امتیاز تیم های فوتبال باشگاه فرهنگی و ورزشی 1400/12/08 1400/12/08
مزایده فروش امتیاز تیم های فوتبال باشگاه فرهنگی و ورزشی 1400/12/03 1400/12/08
مزایده فروش امتیاز تیمهای فوتبال 1400/12/03 1400/12/18
مزایده فروش اموال و تجهیزات اسقاطی و بلااستفاده و مازاد 1400/11/27 1400/11/25
مزایده فروش اموال و تجهیزات اسقاطی و بلااستفاده و مازاد 1400/11/20 1400/11/25
مزایده اجاره 13 سوله 1400/11/19 1400/11/17
مزایده فروش اموال و تجهیزات اسقاطی و بلا استفاده و مازاد بر نیاز 1400/11/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال مازاد و اسقاطی 1400/11/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش امتیاز تیم های فوتبال باشگاه فرهنگی و ورزشی 1400/11/17 1400/11/13
مزایده عملیات جمع آوری و تفکیک و پردازش پسماندهای خشک 1400/11/16 1400/11/23
مزایده واگذاری اجاره 13 سوله 1400/11/12 1400/11/17
مزایده بهره برداری از 13 سوله 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش امتیاز تیم های فوتبال باشگاه فرهنگی و ورزشی 1400/11/11 1400/11/13
مزایده عملیات جمع آوری ,تفکیک و پردازش پسماندهای خشک در مبدا و مقصد و عملیات دفن بهداشتی پسماندها در سایت دفن 1400/11/07 1400/11/12
مزایده عملیات جمع آوری ,تفکیک و پردازش پسماندهای خشک در مبدا و مقصد و عملیات دفن بهداشتی پسماندها در سایت دفن 1400/11/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12