مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک حاشیه جهت نصب یک دستگاه یوری بانچی 1401/02/27 1401/03/11
مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی 1401/02/25 1401/03/02
مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی 1401/02/18 1401/03/02
مزایده واگذاری اجاره پارکینگ سرقنات و واگذاری حق ورود به میدان میوه و تره بار 1401/02/07 1401/02/19
مزایده واگذاری اجاره پارکینگ سرقنات و واگذاری حق ورود به میدان میوه و تره بار 1401/01/31 1401/02/19
مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی 1400/12/12 1401/01/06
مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی 1400/11/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی 1400/11/19 1400/11/17
مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی 1400/11/11 1400/11/17
مزایده فروش 20 قطعه زمین مسکونی 1400/09/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش 20 قطعه زمین مسکونی 1400/08/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۲۳ قطعه زمین مسکونی 1400/06/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی 1400/06/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۲۰ قطعه زمین مسکونی 1400/06/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک جنگلی جهت راه اندازی و نصب یک دستگاه قو 1400/05/30 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قسمتی از فضای پارک جنگلی به مساحت تقریبی 100 مترمربع 1400/05/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش ده قطعه زمین مسکونی 1400/05/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش ده قطعه زمین مسکونی 1400/04/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی 1400/04/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی 1400/03/31 1400/04/16
صفحه 1 از 16