مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره قسمت هایی از باغ 1399/06/31 1399/07/09
اجاره قسمت هایی از باغ 1399/06/30 1399/07/09
اجاره قسمت هایی از باغ 1399/06/30 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه های مرمت ابنیه تاریخی 1398/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه های مرمت ابنیه تاریخی 1398/12/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پروژه های مرمت ابنیه تاریخی 1398/12/03 1398/12/08
اجاره تعدادی از املاک - اجاره پارکینگ 1398/10/23 رجوع به آگهی
- اجاره تعدادی از املاک میراث فرهنگی - پارکینگ و... 1398/10/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پروژه های مرمت ابنیه تاریخی (ـ کاروانسرای ـ خانه های مجاور عمارت و ...) 1398/09/19 1398/09/21
اجاره تعدادی از املاک تحت تملک خود ـ پارکینگ ـ اجاره خانه 1398/09/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6