کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7501853
ویژه
مزایده فروش شش دانگ یکباب ملک با سرقفلی و مالکیت با پهنه مجوزهای مختلط 115 M(مجموعه تجاری ، اداری و خدماتی) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1402/10/22
7490814 مزایده فروش شش دانگ یکباب ملک با سرقفلی و مالکیت با پهنه مجوزهای مختلط M115 (مجموعه تجاری ، اداری و خدماتی ، یک باب انبار صنعتی به مساحت 49/8 متر مربع) استان تهران 1402/10/11 رجوع به آگهی
7490401 مزایده فروش شش دانگ یک باب خانه مسکونی به متراژ زمین 19964 متر مربع متراژ زیر بنا 127 متر مربع استان تهران 1402/10/11 رجوع به آگهی
7419042 مزایده فروش ششدانگ یک باب آپارتمان مسکونی به متراژ 84/45 مترمربع در 4 طبقه تک واحدی دارای انباری، عمر بنا 19 ساله استان تهران، استان مازندران 1402/09/19 1402/10/03
7418609 مزایده فروش ششدانگ یک باب آپارتمان مسکونی به متراژ 84/45 مترمربع در 4 طبقه تک واحدی دارای ،انباری، عمر بنا 19 ساله استان تهران، استان مازندران 1402/09/19 1402/10/03
7395014 مزایده فروش ششدانگ یک باب آپارتمان مسکونی به متراژ 73/65 متر مربع مساحت کل زیر بنا 947 متر مربع استان مازندران، استان تهران 1402/09/12 رجوع به آگهی
7394008 مزایده فروش شش دانگ یک باب آپارتمان مسکونی استان مازندران، استان تهران 1402/09/12 رجوع به آگهی
7381411 مزایده ششدانگ یک باب خانه مسکونی استان مازندران 1402/09/07 1402/09/20
7379839 مزایده شش دانگ یک باب خانه مسکونی به همراه دکان استان تهران 1402/09/07 رجوع به آگهی
7379453 مزایده شش دانگ یک باب خانه مسکونی استان لرستان 1402/09/07 1402/09/20
7379142 مزایده شش دانگ یک باب خانه مسکونی دارای استان مازندران، استان تهران 1402/09/07 1402/09/20
7379087 مزایده فروش شش دانگ یک باب خانه مسکونی به متراژ 105 متر مربع عمر بنا 30 سال استان لرستان، استان تهران 1402/09/07 رجوع به آگهی
7244897 مزایده شش دانگ یک باب آپارتمان مسکونی به متراژ 73/65 متر مربع استان تهران 1402/08/07 رجوع به آگهی
7244893 مزایده شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به متراژ 84/45 استان مازندران، استان تهران 1402/08/07 رجوع به آگهی
7214613 مزایده فروش یک باب آپارتمان با کاربری مسکونی به مساحت 73/65 متر مربع استان مازندران، استان تهران 1402/07/29 1402/08/10
7212743 مزایده شش دانگ یک باب آپارتمان مسکونی موضوع پلاک ثبتی 1214/2 واقع در بخش 4 تنکابن به متراژ 65/73 متر مربع مساحت کل زیر بنا 947 متر مربع در 4 طبقه به مجموع 9 ،واحد دارای پارکینگ به متراژ 15 متر مربع ا... استان تهران 1402/07/29 رجوع به آگهی
6118139 مزایده فروش شش دانگ یک باب ملک با کاربری کل ملک صنعتی مجموعه خدماتی، تجاری و اداری استان تهران 1401/10/17 1401/10/25
6118090 مزایده فروش شش دانگ یک باب ملک با کاربری کل ملک صنعتی مجموعه خدماتی، تجاری و اداری استان تهران 1401/10/17 1401/10/25
6086807 مزایده فروش سهم استان تهران 1401/10/07 1401/10/17
6074086 مزایده 1/542 دانگ از شش دانگ یک باب خانه مسکونی موضوع پلاک ثبتی 3062/5 واقع در بخش 5 اصفهان به متراژ 202/1 متر مربع استان تهران 1401/10/03 1401/10/17
صفحه 1 از 6