مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش مقدار 70000 کیلو گرم کاغذ و اوراق باطله 1396/03/25 رجوع به آگهی
فروش مقدار 1500 تن لوله و سرلوله های ضایعاتی 1395/12/25 رجوع به آگهی
فروش مقدار 1500 تن لوله و سرلوله های ضایعاتی 1395/12/24 رجوع به آگهی
فروش مقدار 1500 تن لوله و سرلوله های ضایعاتی 1395/12/23 رجوع به آگهی
فروش 800 تن لوله های معیوب 1395/12/03 رجوع به آگهی
فروش 800 تن لوله های معیوب 1395/12/01 رجوع به آگهی
فروش 18 دستگاه موتور سیکلت مازاد 1395/11/13 رجوع به آگهی
فروش مقدار 300 تن سدل و اسپیلتی کلاس 150 و 200 تن هیترهای روستایی 1395/10/12 رجوع به آگهی
فروش مقدار 300 تن سدل و اسپیلتی 1395/10/08 رجوع به آگهی
فروش تعداد 18 دستگاه موتور سیکلت مازاد 1395/07/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14