مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش مقدار 70000 کیلو گرم کاغذ و اوراق باطله 1396/03/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار 1500 تن لوله و سرلوله های ضایعاتی 1395/12/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار 1500 تن لوله و سرلوله های ضایعاتی 1395/12/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار 1500 تن لوله و سرلوله های ضایعاتی 1395/12/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش 800 تن لوله های معیوب 1395/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش 800 تن لوله های معیوب 1395/12/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش 18 دستگاه موتور سیکلت مازاد 1395/11/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار 300 تن سدل و اسپیلتی کلاس 150 و 200 تن هیترهای روستایی 1395/10/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار 300 تن سدل و اسپیلتی 1395/10/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 18 دستگاه موتور سیکلت مازاد 1395/07/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 18 دستگاه موتور سیکلت مازاد 1395/07/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار 200 تن کابلهای فاقد مصرف و 30 تن الکترود خارج از رده 1395/06/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار 200 تن کابلهای فاقد مصرف و 30 تن الکترود خارج از رده 1395/06/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار 100 تن اتصالات زیر 3 اینچ فولادی 1395/03/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار 100 تن اتصالات 1395/03/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار 400 تن سر لوله های ضایعاتی 1395/02/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار 100 تن لوله های معیوب و غیر قابل استفاده 1395/01/24 1395/01/30
مزایده فروش مقدار 100 تن لوله های معیوب و غیر قابل استفاده 1395/01/22 1395/01/28
مزایده فروش مقدار 100 تن لوله های معیوب 1394/10/29 1394/11/05
مزایده فروش حدود 40 تن لوله های ضایعاتی پلی اتیلن و ضایعات پلاستیکی 1394/10/07 1394/10/13
صفحه 1 از 7