مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ساختمان مرغداری 1399/04/17 رجوع به آگهی
واگذاری یکباب ساختمان مرغداری 1399/03/26 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره ساختمان سلف سرویس 1399/01/31 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان سلف سرویس 1398/12/10 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان سلف سرویس 1398/11/14 رجوع به آگهی
اجاره یک باب ساختمان خوابگاه 1398/01/20 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به انتشارات 1397/11/23 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به انتشارات 1397/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه دانشجویی 1397/07/28 رجوع به آگهی
واگذاری سالن ورزشی 1397/06/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6