کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8125395 مزایده اجاره محل استقرار قایق شارژی استان فارس 1403/03/31 1403/04/09
8116791 مزایده اجاره محل استقرار قایق شارژی استان فارس 1403/03/29 رجوع به آگهی
7871559 مزایده اجاره 2 ردیف شامل : 1- اجاره محل استقرار قایق شارژی به ابعاد 168 مترمربع 2- اجاره محل استقرار قلعه بادی در پارک پرواز به ابعاد 216 مترمربع استان فارس 1403/02/02 رجوع به آگهی
7866871 مزایده 2 ردیف مزایده شامل : 1- اجاره محل استقرار قایق شارژی 2- اجاره محل استقرار قلعه بادی در پارک پرواز استان فارس 1403/02/01 رجوع به آگهی
7762334 مزایده واگذاری 3 ردیف اجاره محل ها شامل : 1- اجاره محل استقرار ماشین برقی2- اجاره محل استقرار قایق شارژی در پارک 3- اجاره محل استقرار قلعه بادی استان فارس 1402/12/19 1402/12/24
7266704 مزایده اجاره محل استقرار دستگاه کپی و غرفه تنقلات استان فارس 1402/08/13 رجوع به آگهی
7262271 مزایده اجاره محل استقرار دستگاه کپی و غرفه تنقلات استان فارس 1402/08/11 رجوع به آگهی
6608351 مزایده اجاره محل استقرار مجموعه بازی ماشین برقی هلی کوپتر و استخر توپ در پارک استان فارس 1402/03/09 1402/03/18
6595565 مزایده اجاره محل استقرار مجموعه بازی ماشین برقی هلی کوپتر و استخر توپ استان فارس 1402/03/07 1402/03/18
6585543 مزایده اجاره محل استقرار دستگاه کپی و غرفه تنقلات استان فارس 1402/03/04 1402/03/18
6582562 مزایده اجاره محل استقرار دستگاه کپی و غرفه تنقلات استان فارس 1402/03/03 1402/03/18
6534741 مزایده اجاره محل استقرار دستگاه کپی و غرفه تنقلات استان فارس 1402/02/20 رجوع به آگهی
6529042 مزایده اجاره محل استقرار دستگاه کپی و غرفه تنقلات استان فارس 1402/02/19 رجوع به آگهی
6491519 مزایده اجاره محل استقرار دستگاه کپی و غرفه تنقلات استان فارس 1402/02/10 رجوع به آگهی
6487899 مزایده اجاره ساختمان تجاری استان فارس 1402/02/09 رجوع به آگهی
6487690 مزایده اجاره محل استقرار دستگاه کپی و غرفه تنقلات استان فارس 1402/02/09 رجوع به آگهی
6483469 مزایده اجاره ساختمان تجاری استان فارس 1402/02/07 رجوع به آگهی
6442588 مزایده اجاره محل استقرار دستگاه بازی ترامپولین در پارک پرواز استان فارس 1402/01/26 رجوع به آگهی
6340060 مزایده اجاره ساختمان تجاری استان فارس 1401/12/08 رجوع به آگهی
6338881 مزایده اجاره ساختمان تجاری استان فارس 1401/12/08 1401/12/11
صفحه 1 از 10