کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6608351 مزایده اجاره محل استقرار مجموعه بازی ماشین برقی هلی کوپتر و استخر توپ در پارک استان فارس 1402/03/09 1402/03/18
6595565 مزایده اجاره محل استقرار مجموعه بازی ماشین برقی هلی کوپتر و استخر توپ استان فارس 1402/03/07 1402/03/18
6585543 مزایده اجاره محل استقرار دستگاه کپی و غرفه تنقلات استان فارس 1402/03/04 1402/03/18
6582562 مزایده اجاره محل استقرار دستگاه کپی و غرفه تنقلات استان فارس 1402/03/03 1402/03/18
6534741 مزایده اجاره محل استقرار دستگاه کپی و غرفه تنقلات استان فارس 1402/02/20 رجوع به آگهی
6529042 مزایده اجاره محل استقرار دستگاه کپی و غرفه تنقلات استان فارس 1402/02/19 رجوع به آگهی
6491519 مزایده اجاره محل استقرار دستگاه کپی و غرفه تنقلات استان فارس 1402/02/10 رجوع به آگهی
6487899 مزایده اجاره ساختمان تجاری استان فارس 1402/02/09 رجوع به آگهی
6487690 مزایده اجاره محل استقرار دستگاه کپی و غرفه تنقلات استان فارس 1402/02/09 رجوع به آگهی
6483469 مزایده اجاره ساختمان تجاری استان فارس 1402/02/07 رجوع به آگهی
6442588 مزایده اجاره محل استقرار دستگاه بازی ترامپولین در پارک پرواز استان فارس 1402/01/26 رجوع به آگهی
6340060 مزایده اجاره ساختمان تجاری استان فارس 1401/12/08 رجوع به آگهی
6338881 مزایده اجاره ساختمان تجاری استان فارس 1401/12/08 1401/12/11
6336376 مزایده اجاره ساختمان تجاری سهل آباد دارای 3 واحد تجاری به مساحت 133 مترمربع استان فارس 1401/12/07 1401/12/11
6334254 مزایده اجاره محل استقرار دستگاه بازی ترامپولین استان فارس 1401/12/07 رجوع به آگهی
6328771 مزایده اجاره محل استقرار دستگاه بازی ترامپولین در پارک استان فارس 1401/12/06 رجوع به آگهی
6252810 مزایده اجاره محل استقرار دستگاه بازی ترامپولین در پارک استان فارس 1401/11/17 رجوع به آگهی
6248889 مزایده اجاره محل استقرار دستگاه بازی ترامپولین استان فارس 1401/11/16 رجوع به آگهی
5991711 مزایده واگذاری، راه اندازی و نگهداری محل استقرار آژانس دوچرخه جهت اجاره به شهروندان استان فارس 1401/09/07 رجوع به آگهی
5894943 مزایده اجاره محل استقرار دستگاه بازی (چرخ و فلک کودک) استان فارس 1401/08/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10