مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین شهرداری ـ تعداد ۹ قطعه از قطعات تفکیکی خود 1399/05/09 1399/05/22
واگذاری تعداد ۹ قطعه از قطعات تفکیکی خود 1399/05/02 1399/05/22
فروش یک دستگاه سواری بنز مدل 1978 1399/04/11 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه سواری بنز مدل 1978 فاقد پلاک 1399/03/31 رجوع به آگهی
فروش زمین شهرداری 1399/03/13 رجوع به آگهی
واگذاری18 قطعه از قطعات تفکیکی 1399/03/06 1399/03/27
واگذاری بهره برداری از پارکینگ شهرداری 1399/01/31 رجوع به آگهی
بهره برداری از فضای تبلیغاتی شهر 1399/01/31 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 8 قطعه از قطعات تفکیکی خود 1399/01/31 رجوع به آگهی
بهره برداری از پارکینگ شهرداری 1399/01/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9