مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره مغازه های بازارچه مرزی 1401/02/26 1401/03/07
مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارک جنگلی 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از فضای تبلیغاتی شهری 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از فضای تبلیغاتی شهری- پل عابر پیاده و پایه های لمپست 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/11/17 1400/11/30
مزایده فروش زمین شهرداری 1400/11/11 1400/11/30
مزایده فروش زمین 1400/10/25 1400/11/06
مزایده فروش زمین 1400/10/18 1400/11/06
مزایده فروش زمین 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد ۹ قطعه از قطعات تفکیکی خود 1400/09/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد ۱۱ قطعه از قطعات تفکیکی خود 1400/08/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از کشتارگاه دام 1400/08/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین شهرداری ـ واگذاری تعداد 11 قطعه از قطعات تفکیکی 1400/08/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری کشتارگاه دام شهرداری 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 3 قطعه از قطعات تفکیکی خود: - قطعه یک - مساحت 240 متر مربع - قطعه سی و پنج - مساحت 297.6 متر مربع - قطعه یکصد و سی و هشت - مساحت 248 متر مربع 1400/07/24 1400/08/06
مزایده زمین - قطعه یک - مساحت 240 متر مربع - قطعه سی و پنج - مساحت 297.6 متر مربع - قطعه یکصد و سی و هشت - مساحت 248 متر مربع 1400/07/18 1400/08/06
مزایده فروش زمین 1400/03/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه های بازارچه 1400/03/17 1400/03/29
مزایده تعداد 8 باب از مغازه های خود 1400/03/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/03/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6