کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8182930 مزایده اجاره واگذاری امتیاز مرکز ترک اعتیاد(SUD ) معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی استان خراسان شمالی 1403/04/14 1403/04/20
8178056 مزایده فروش اموال سقاطی بیمارستان ها و شبکه بهداشت شهرستان شیروان - مزایده فروش اموال سقاطی بیمارستان ها و شبکه بهداشت شهرستان شیروان استان خراسان شمالی 1403/04/13 1403/04/18
8119765 مزایده واگذاری امتیاز مرکز ترک اعتیاد(MMT ) معاونت درمان استان خراسان شمالی 1403/03/30 1403/04/10
7974910 مزایده تجدید مزایده واگذاری مکان فیزیکی داروخانه کلینیک ویژه امام علی (ع) بجنورد استان خراسان شمالی 1403/02/26 1403/02/31
7974403 مزایده واگذاری امتیاز مرکز ترک اعتیاد(MMT ) یکه صعود شهرستان رازو جرگلان استان خراسان شمالی 1403/02/26 1403/03/02
7877769 مزایده واگذاری مکان فیزیکی داروخانه کلینیک استان خراسان شمالی 1403/02/04 رجوع به آگهی
7808010 مزایده اجاره بوفه بیمارستان استان خراسان شمالی 1403/01/16 1403/01/20
7799314 مزایده اجاره بوفه بیمارستان به مدت یکسال استان خراسان شمالی 1403/01/09 1403/01/15
7799140 مزایده اجاره بوفه بیمارستان استان خراسان شمالی 1403/01/09 1403/01/15
7797594 مزایده اجاره اتاق حدود 6متری با یک شعله برق در ابتدای درب ورودی بیمارستان صرفا جهت فروش البسه یک بار مصرف جهت بیماران سرپایی بخش MRIوشیمی درمانی استان خراسان شمالی 1403/01/08 1403/01/16
7470754 مزایده واگذاری اجاره محل و تجهیزات دندانپزشکی استان خراسان شمالی 1402/10/05 رجوع به آگهی
7446271 مزایده اجاره واگذاری امتیاز کلینیک ترک اعتیاد استان خراسان شمالی 1402/09/28 رجوع به آگهی
7446250 مزایده یک دستگاه خودروی فرسوده و غیر قابل فروش استان خراسان شمالی 1402/09/28 رجوع به آگهی
7343410 مزایده یک دستگاه خودروی فرسوده استان خراسان شمالی 1402/08/27 رجوع به آگهی
7309956 مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودرو سواری پژو 405مازاد بر نیاز استان خراسان شمالی 1402/08/25 1402/09/11
7251407 مزایده واگذاری اجاره ای فضای فیزیکی کافه تریا استان خراسان شمالی 1402/08/08 1402/08/13
7088473 مزایده اجاره مکان تایپ تکثیر استان خراسان شمالی 1402/07/04 1402/07/08
6995582 مزایده واگذاری یک اتاق 6متری صرفا جهت کپی بیمارستان استان خراسان شمالی 1402/06/13 1402/06/19
6917085 مزایده واگذاری امتیاز کلینیک ترک اعتیاد استان خراسان شمالی 1402/05/25 رجوع به آگهی
6830668 مزایده اجاره واگذاری امتیاز کلینیک ترک اعتیاد استان خراسان شمالی 1402/05/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5