کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7372633 مزایده واگذاری اجاره سالن استان اصفهان 1402/09/05 رجوع به آگهی
7348850 مزایده اجاره سالن استان اصفهان 1402/08/28 رجوع به آگهی
7169071 مزایده چهار واحد از واحدهای مجتمع تجاری استان اصفهان 1402/07/18 1402/07/22
7159697 مزایده اجاره سالن سورتینگ و محل تمیز کردن کله پاچه استان اصفهان 1402/07/16 1402/07/16
7140597 مزایده اجاره سالن سورتینگ استان اصفهان 1402/07/12 رجوع به آگهی
7058106 مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری اداری مجتمع استان اصفهان 1402/06/28 1402/06/26
7039169 مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری اداری مجتمع استان اصفهان 1402/06/21 1402/06/26
7038604 مزایده اجاره تعدادی ازواحد های مجتمع و محل کیوسک های پارک و مشاغل آزاد مسکن مهر و غرفه سنگ استان اصفهان 1402/06/21 رجوع به آگهی
6869956 مزایده واگذاری عملیات اجرایی نظارت و ساماندهی بازار روز استان اصفهان 1402/05/14 1402/05/14
6861705 مزایده واگذاری عملیات اجرایی مدیریت، نظارت و ساماندهی بازار روز استان اصفهان 1402/05/10 رجوع به آگهی
6831514 مزایده واگذاری اجاره ای تعدادی از واحدهای تجاری اداری و غرفه سنگ تراشی استان اصفهان 1402/05/02 1402/05/11
6828159 مزایده اجاره تعدادی از واحدهای اداری- تجاری مجتمع و تعدادی از محلهای استقرار کیوسک و ... استان اصفهان 1402/05/01 رجوع به آگهی
6809814 مزایده واگذاری عملیات اجرایی نظارت و ساماندهی بازار روز استان اصفهان 1402/04/27 1402/04/24
6783403 مزایده واگذاری عملیات اجرایی نظارت و ساماندهی بازار روز استان اصفهان 1402/04/20 1402/04/24
6764820 مزایده اجاره واگذاری مدیریت و ساماندهی 150 عدد غرفه روز بازار استان اصفهان 1402/04/15 رجوع به آگهی
6708888 مزایده اجاره تعدادی از واحدهای مجتمع استان اصفهان 1402/04/04 رجوع به آگهی
6698310 مزایده ساماندهی استقرار دست فروشان در محل بازار هفتگی سه شنبه بازار استان اصفهان 1402/03/31 رجوع به آگهی
6683300 مزایده اجاره تعدادی از واحدهای اداری- تجاری استان اصفهان 1402/03/28 رجوع به آگهی
6633493 مزایده ساماندهی استقرار دست فروشان در محل بازار روز هفتگی سه شنبه بازار استان اصفهان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6197275 مزایده فروش 47 از پلاک های کارگاهی استان اصفهان 1401/11/04 1401/11/05
صفحه 1 از 16