کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6633493 مزایده ساماندهی استقرار دست فروشان در محل بازار روز هفتگی سه شنبه بازار استان اصفهان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6197275 مزایده فروش 47 از پلاک های کارگاهی استان اصفهان 1401/11/04 1401/11/05
6197272 مزایده 7 واحد تجاری و اداری استان اصفهان 1401/11/04 1401/11/09
6161581 مزایده اجاره 7واحدتجاری اداری استان اصفهان 1401/10/29 رجوع به آگهی
6050374 مزایده فروش تعداد 4 واحد از واحدهای اداری استان اصفهان 1401/09/24 1401/09/28
6046282 مزایده فروش تعداد 79 قطعه پلاک های شهرداری استان اصفهان 1401/09/23 1401/09/28
6042696 مزایده فروش 79 پلاک کارگاهی استان اصفهان 1401/09/22 1401/09/28
6034415 مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری اداری استان اصفهان 1401/09/20 رجوع به آگهی
6022530 مزایده فروش تعداد 4 واحد از واحدهای اداری استان اصفهان 1401/09/16 1401/09/28
6020558 مزایده فروش تعداد 79 قطعه پلاک استان اصفهان 1401/09/15 1401/09/28
5920462 مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری و اداری استان اصفهان 1401/08/16 1401/08/18
5911521 مزایده فروش تعدادی از پلاک استان اصفهان 1401/08/14 1401/08/14
5910518 مزایده اجاره محل استقرارکانکس استان اصفهان 1401/08/12 رجوع به آگهی
5897583 مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری و اداری استان اصفهان 1401/08/09 1401/08/18
5868957 مزایده فروش تعدادی از پلاک استان اصفهان 1401/08/07 1401/08/14
5759017 مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری و اداری استان اصفهان 1401/07/14 رجوع به آگهی
5734583 مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری اداری استان اصفهان 1401/07/09 1401/07/14
5728969 مزایده فروش واحد تجاری / نوع کاربری : اداری استان اصفهان 1401/07/06 رجوع به آگهی
5726952 مزایده فروش تعدادی از پلاک های شهرداری استان اصفهان 1401/07/06 1401/07/14
5726202 مزایده زمین استان اصفهان 1401/07/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15