کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6302578 مزایده اجاره کشتارگاه با مساحت عرصه حدود 6٫255 متر مربع استان مرکزی 1401/11/30 رجوع به آگهی
6280710 مزایده اجاره کشتارگاه استان مرکزی 1401/11/25 رجوع به آگهی
6273123 مزایده اجاره کشتارگاه استان مرکزی 1401/11/24 1401/12/01
5177309 مزایده فروش واحد تجاری استان مرکزی 1401/02/19 1401/02/19
5150233 مزایده واحد تجاری با کاربری تجاری استان مرکزی 1401/02/11 رجوع به آگهی
5132822 مزایده فروش واحد تجاری استان مرکزی 1401/02/10 1401/02/19
4933154 مزایده فروش واحد تجاری استان مرکزی 1400/12/08 1400/12/07
4899751 مزایده فروش واحد تجاری استان مرکزی 1400/12/02 رجوع به آگهی
4895309 مزایده فروش واحد تجاری استان مرکزی 1400/11/30 1400/12/07
4892646 مزایده فروش واحد تجاری استان مرکزی 1400/11/30 1400/12/05
4716451 مزایده فروش واحد تجاری استان مرکزی 1400/10/22 رجوع به آگهی
4690355 مزایده واحد تجاری با کاربری تجاری استان مرکزی 1400/10/13 رجوع به آگهی
4685255 مزایده فروش واحد تجاری استان مرکزی 1400/10/12 رجوع به آگهی
4343128 مزایده فروش واحد تجاری استان مرکزی 1400/07/01 رجوع به آگهی
4305586 مزایده فروش واحد تجاری استان مرکزی 1400/06/25 رجوع به آگهی
4302736 مزایده فروش واحد تجاری استان مرکزی 1400/06/24 1400/07/01
4253873 مزایده پیش فروش دو باب واحد تجاری استان مرکزی 1400/06/10 رجوع به آگهی
4236555 مزایده - واحد تجاری - مساحت عرصه 54/75 - - واحد تجاری - مساحت عرصه 127/93 استان مرکزی 1400/06/04 رجوع به آگهی
4234953 مزایده پیش فروش دو باب واحد تجاری استان مرکزی 1400/06/03 رجوع به آگهی
4149561 مزایده فروش یک باب واحد تجاری استان مرکزی 1400/04/28 1400/04/28
صفحه 1 از 5