مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مجتمع ساختمانی تجاری با عرصه قدرالسهم و اعیان 63/76 -مجتمع ساختمانی با کاربری تجاری و عرصه قدرالسهم... 1399/06/29 رجوع به آگهی
ساختمان صنعتی با عرصه 9882 و اعیان 3122 -آپارتمان مسکونی با عرصه قدرالسهم و مساحت اعیان 71/45 -آپارت... 1399/05/16 رجوع به آگهی
مزایده املاک مازاد 1399/05/16 رجوع به آگهی
کارخانه صنعتی - مساحت عرصه ۳۵۰۰- مساحت اعیان ۴۳۲- - آپارتمان تجاری - مساحت عرصه قدرالسهم- مساحت اعی... 1399/04/24 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد 1399/04/24 رجوع به آگهی
فروش لوازم اسقاطی و فرسوده بانک 1399/04/15 رجوع به آگهی
اموال منقول فرسوده موجود در انبار 1399/04/15 رجوع به آگهی
فروش زمین زراعی - مساحت عرصه ۷۲۸۶۲ - ساختمان جهانگردی و پذیرایی - مساحت ۱۰۸۴- اعیان ۹۹۶/۸۳ - ساختمان... 1399/02/22 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد 1399/02/22 رجوع به آگهی
واگذاری: ـ زمین زراعی ـ ساختمان مسکونی ـ ساختمان صنعتی ـ آپارتمان مسکونی ـ زمین مسکونی ـ آپارتمان... 1398/12/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6