مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
آپارتمان تجاری با عرصه قدرالسهم از عرصه و اعیان 90.55 -آپارتمان تجاری با عرصه قدرالسهم از عرصه و اعی... 1399/06/20 رجوع به آگهی
فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک 1399/06/18 1399/06/30
مزایده عمومی فروش املاک و اموال مازاد بر نیاز 1399/04/23 رجوع به آگهی
- پلاک ثبتی ۶۴۶۳ فرعی از ۲ اصلی - زمین و مستحدثات - کاربری عملکرد محله‌ای - عرصه ۹۶۷۲ - اعیان ۱۲۲۴ -... 1399/04/22 رجوع به آگهی
فروش املاک و اموال مازاد بر نیاز خود 1399/04/21 رجوع به آگهی
واگذاری: ـ زمین و مستحدثات مسکونی ـ آپارتمان تجاری ـ آپارتمان مسکونی ـ زمین مسکونی 1398/12/06 رجوع به آگهی
تعداد 21 دستگاه خودپرداز NCR 1398/12/06 رجوع به آگهی
فروش 21 دستگاه خودپرداز NCR 1398/12/05 1398/12/17
فروش 21 دستگاه خودپرداز NCR 1398/12/05 1398/12/17
فروش املاک مازاد بر نیاز بانک 1398/12/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7