کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7959130 مزایده فروش اثاثیه مازاد مستهلک و از رده خارج بانک استان کرمان 1403/02/23 1403/02/27
7690086 مزایده فروش اسناد کاغذی امحایی بانک استان کرمان 1402/12/01 رجوع به آگهی
7689214 مزایده فروش تجهیزات تاسیسات قدیمی استان کرمان 1402/12/01 1402/12/03
7598085 مزایده فروش تجهیزات تاسیسات قدیمی استان کرمان 1402/11/09 1402/11/12
7598083 مزایده فروش اسناد کاغذی امحای بانک استان کرمان 1402/11/09 1402/11/12
7514789 مزایده فروش اسناد کاغذی امحایی استان کرمان 1402/10/17 1402/10/20
7366337 مزایده فروش اسناد کاغذی امحایی استان کرمان 1402/09/04 1402/09/09
7366319 مزایده فروش تجهیزات رایانه ای استان کرمان 1402/09/04 1402/09/09
7288833 مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان کرمان 1402/08/20 رجوع به آگهی
7035553 مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان کرمان 1402/06/20 1402/06/30
6907217 مزایده فروش تجهیزات تاسیسات قدیمی استان کرمان 1402/05/23 1402/06/02
6901246 مزایده فروش اثاثیه مازاد مستهلک و از رده خارج استان کرمان 1402/05/22 1402/06/02
6895212 مزایده فروش تجهیزات تأسیسات قدیمی استان کرمان 1402/05/21 1402/06/02
6806717 مزایده فروش مقداری اسناد کاغذی امحایی استان کرمان 1402/04/26 رجوع به آگهی
6803058 مزایده فروش تجهیزات تاسیسات قدیمی استان کرمان 1402/04/25 1402/04/29
6803057 مزایده فروش مقداری اسناد کاغذی امحایی استان کرمان 1402/04/25 1402/04/29
6747837 مزایده فروش اثاثیه مازاد، مستهلک و از رده خارج استان کرمان 1402/04/11 1402/04/15
6658018 مزایده فروش مقداری اسناد کاغذ امحایی استان کرمان 1402/03/24 1402/04/01
6657227 مزایده تجهیزات رایانه ای استان کرمان 1402/03/24 1402/03/28
6527513 مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان کرمان 1402/02/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6