مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدا و همچنین جمع آوری و حمل زباله خشک و تر با داشتن م... 1398/09/07 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدأ و همچنین جمع آوری و حمل زباله خشک و تر و با داشتن... 1398/08/20 رجوع به آگهی
ساخت و اجاره سه دستگاه تابلو ورودی 1398/08/13 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدأ و همچنین جمع آوری و حمل زباله خشک و تر و با داشتن... 1398/08/11 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مجموعه رستوران 1398/07/30 رجوع به آگهی
ساخت و نصب 8 دستگاه سازه تبلیغاتی دو وجهی 1398/07/30 رجوع به آگهی
ساخت و اجاره سه دستگاه تابلو ورودی به صورت اجاره 1398/07/30 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 2 دهنه پل هوایی عابر پیاده 3 دستگاه بیلبورد و 8 دستگاه استرابرد به صورت اجاره 1398/07/24 رجوع به آگهی
واگذاری ساخت و نصب 8 دستگاه سازه تبلیغاتی دو وجهی جهت وسط بلوار بصورت اجاره 1398/07/20 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مجموعه رستوران پارک جنگلی و متعلقات آن 1398/07/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9