مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره مغازه 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه غرفه 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره مغازه غرفه 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحد تجاری طبقه سوم مجتمع 1401/02/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجموعه رستوران 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه 1401/01/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجموعه رستوران 1401/01/14 رجوع به آگهی
مزایده دو دهنه پل عابر پیاده 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده مجموعه رستوران پارک 1400/12/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجموعه رستوران پارک جنگلی به انضمام فضای پارک کودک، رستوران و نیز سرویس بهداشتی 1400/12/19 1400/12/26
مزایده اجاره دو دهنه پل عابر پیاده 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره دو دهنه پل عابر پیاده 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تعداد ۲ دهنه پل عابر پیاده 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب مغازه 1400/11/11 1400/11/11
مزایده واگذاری یک باب مغازه 1400/11/11 1400/11/10
مزایده اجاره مغازه 1400/11/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9