کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7698630 مزایده فروش سرباره های تولید خود شامل غبار ریز اکسید روی، غبار درشت اکسید روی، اکسید مس، مذاب جداسازی شده نیکل دار (سرباره)، مذاب جداسازی شده FB (سرباره)، زیرسرندی FB (سرباره) و سیم و کابل روکش دار استان کرمان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7694986 مزایده فروش ضایعات کلی خود شامل:روغن امولسیون ضایعاتی روغن کشش ضایعاتی ضایعات لوله پلیکا، بشکه خالی و سیم بکسل ضایعاتی استان کرمان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7498857 مزایده فروش آپارتمان مسکونی استان تهران 1402/10/13 رجوع به آگهی
7204642 مزایده فروش سرباره های تولید خود شامل غبار ریز اکسید روی کیک فیلتر پرس و سولفات روی خشک استان کرمان 1402/07/25 رجوع به آگهی
7201779 مزایده فروش سربارههای تولید خود شامل غبار ریز اکسید روی کیک فیلتر پرس و سولفات روی خشک استان کرمان 1402/07/24 رجوع به آگهی
7086037 مزایده فروش سرباره های تولید خود شامل غبار ریز اکسید روی کیک فیلتر پرس و سولفات روی خشک استان کرمان 1402/07/04 رجوع به آگهی
7055425 مزایده فروش املاک مازاد با کاربری صنعتی، مسکونی و تجاری استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1402/06/27 1402/06/29
7039977 مزایده فروش املاک کاربری صنعتی مسکونی تجاری استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1402/06/21 1402/06/29
7031091 مزایده فروش سرباره های تولید خود شامل غبار ریز اکسید روی کیک فیلتر پرس اکسید مس مذاب جداسازی نیکل دار سرباره مذاب جداسازی FB سرباره زیر سرندی FB سرباره و سولفات روی خشک استان کرمان 1402/06/19 رجوع به آگهی
6996737 مزایده فروش املاک استان آذربایجان شرقی، استان کرمان، استان تهران 1402/06/14 رجوع به آگهی
6899209 مزایده فروش ضایعات کلی آهن آلات ضایعاتی درهم، روغن ضایعاتی و... استان کرمان 1402/05/22 رجوع به آگهی
6795147 مزایده فروش ضایعات کلی استان کرمان 1402/04/24 رجوع به آگهی
6738540 مزایده فروش ضایعات کلی خود استان کرمان 1402/04/07 رجوع به آگهی
6261319 مزایده فروش املاک مازاد خود کاربری ملک کارخانه صنعتی / زمین صنعتی / سرقفلی مغازه تجاری / آپارتمان مسکونی استان تهران 1401/11/19 رجوع به آگهی
6261005 مزایده فروش املاک مازاد کاربری صنعتی- تجاری - مسکونی استان تهران 1401/11/19 رجوع به آگهی
6117054 مزایده فروش سرباره های تولید خود شامل زیرسرندی (FB) و مذاب جداسازی سرباره (FB) استان کرمان 1401/10/15 رجوع به آگهی
6107312 مزایده فروش سربارههای تولید خود شامل زیرسرندی (FB) و مذاب جداسازی سرباره استان کرمان 1401/10/13 رجوع به آگهی
6067214 مزایده فروش ضایعات شامل: مذاب جداسازی سرباره FB- زیرسرندی FB استان کرمان 1401/09/29 رجوع به آگهی
6064983 مزایده فروش ضایعات و مواد اولیه مازاد خود استان کرمان 1401/09/29 رجوع به آگهی
6064977 مزایده فروش ضایعات استان کرمان 1401/09/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6