مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
selling polymer products 1399/06/26 رجوع به آگهی
فروش تعداد ۱۳ دستگاه خودروی بنزینی شامل وانت پیکاپ و انواع خودروی سواری مازاد و اسقاطی خود 1399/06/24 رجوع به آگهی
فروش بشکه ها و مخازن خالی ضایعاتی (فاقد قابلیت ذخیره سازی) خود 1399/06/22 1399/06/27
فروش بشکه ها و مخازن خالی ضایعاتی (فاقد قابلیت ذخیره سازی) خود 1399/06/22 1399/06/27
تعداد ۱۳ دستگاه خودروی بنزینی شامل وانت پیکاپ و انواع خودروی سواری مازاد و اسقاطی خود 1399/06/22 رجوع به آگهی
فروش بشکه ها و مخازن خالی ضایعاتی (فاقد قابلیت ذخیره سازی) 1399/06/18 1399/06/27
فروش سیستم کنترلی ESD 1399/04/25 1399/04/31
فروش محصولات نامنطبق و ضایعاتی پلیمری 1399/03/13 1399/03/17
فروش محصولات نامنطبق و ضایعاتی پلیمری 1399/03/11 1399/03/17
فروش اقلام آزمایشگاهی مازاد و اقلام مازاد دستگاه های تنفسی 1399/02/15 1399/02/22
صفحه 1 از 8