مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش محصولات پلیمری 1401/02/08 1401/02/10
مزایده فروش محصولات پلیمری نامنطبق و ضایعاتی خود 1401/01/31 1401/02/08
مزایده فروش محصولات پلیمری نامنطبق و ضایعاتی خود 1401/01/31 1401/02/08
مزایده فروش محصولات پلیمری و ضایعاتی خود 1400/12/08 1400/12/14
مزایده فروش محصولات پلیمری و ضایعاتی خود 1400/12/05 1400/12/14
مزایده فروش اقلام مستعمل شامل کانکس و کانتینر، اقلام خدماتی مستعمل ، انواع سیلندر و کپسول خالی و عایق های پلی یورتان لوله ای و ... 1400/10/23 1400/10/28
مزایده فروش اقلام مستعمل شامل کانکس و کانتینر، اقلام خدماتی مستعمل ، انواع سیلندر و کپسول خالی و عایق های پلی یورتان لوله ای 1400/10/23 1400/10/28
مزایده فروش اقلام مستعمل شامل کانکس و کانتینر، اقلام خدماتی مستعمل ، انواع سیلندر و کپسول خالی 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات پلیمری نامنطبق و ضایعاتی خود 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات پلیمری نامنطبق و ضایعاتی 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش مواد پلی اوره خود 1400/08/24 1400/08/29
مزایده فروش مواد پلی اوره خود 1400/08/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش مواد پلی اوره 1400/08/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات پلیمری ضایعاتی 1400/07/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات پلیمری نامنطبق و ضایعاتی خود 1400/05/23 1400/05/30
مزایده فروش ۶۰۰ تن هگزان ضایعاتی واحد HDPE مجتمع 1400/05/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات پلیمری نامنطبق و ضایعاتی خود 1400/05/19 1400/05/30
مزایده فروش هگزان ضایعاتی 1400/05/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات پلیمری نامنطبق و ضایعاتی 1400/04/14 1400/04/19
مزایده فروش محصولات پلیمری نامنطبق و ضایعاتی 1400/04/13 1400/04/19
صفحه 1 از 7