کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8173923 مزایده فروش 2پلاک زمین با کاربری مسکونی واقع در شهر عسگران استان اصفهان 1403/04/12 1403/04/18
8173908 مزایده فروش 2پلاک زمین با کاربری مسکونی واقع در شهر عسگران استان اصفهان 1403/04/12 1403/04/18
7576119 مزایده فروش خودروی راناپلاس با موتور5 مدل 1401 استان اصفهان 1402/11/03 رجوع به آگهی
7476406 مزایده فروش خودروی راناپلاس با موتور5 استان اصفهان 1402/10/06 رجوع به آگهی
7403337 مزایده فروش ضایعات آهن استان اصفهان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7279662 مزایده فروش یک دستگاه جدول زن و یک دستگاه بلوک زن استان اصفهان 1402/08/16 رجوع به آگهی
7279556 مزایده فروش ضایعات آهن استان اصفهان 1402/08/16 رجوع به آگهی
7264403 مزایده زمین با کاربری : تفریحی استان اصفهان 1402/08/13 رجوع به آگهی
7213326 مزایده فروش ضایعات آهن استان اصفهان 1402/07/29 رجوع به آگهی
7213282 مزایده فروش یک دستگاه جدول زن و یک دستگاه بلوک زن استان اصفهان 1402/07/29 رجوع به آگهی
7200811 مزایده زمین ها با کاربری تفریحی استان اصفهان 1402/07/24 رجوع به آگهی
6876455 مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی شهر استان اصفهان 1402/05/16 رجوع به آگهی
6876453 مزایده اجاره محل استقرار کانکس استان اصفهان 1402/05/16 رجوع به آگهی
6876443 مزایده اجاره پارکینگ ماشین آلات شهر استان اصفهان 1402/05/16 رجوع به آگهی
6753636 مزایده اجاره کلبه فروشگاهی استان اصفهان 1402/04/12 رجوع به آگهی
6752723 مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی استان اصفهان 1402/04/12 رجوع به آگهی
6726500 مزایده اجاره پارکینگ ماشین آلات استان اصفهان 1402/04/05 رجوع به آگهی
6726498 مزایده اجاره محل استقرار بازار روز دوشنبه بازار شهر استان اصفهان 1402/04/05 رجوع به آگهی
6726496 مزایده اجاره کلبه فروشگاه استان اصفهان 1402/04/05 رجوع به آگهی
6726494 مزایده اجاره پارکینگ و آلاچیق استان اصفهان 1402/04/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5