کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8071797 مزایده واگذاری به اجاره (11) مورد از فضاهای آموزشی و غیرآموزشی و مازاد برنیاز در مراکز تابعه . استان آذربایجان شرقی 1403/03/19 1403/03/21
8070360 مزایده واگذاری به اجاره اتاق شماره 314 مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 تبریز. استان آذربایجان شرقی 1403/03/19 1403/03/21
8070316 مزایده واگذاری به اجاره محل مهدکودک مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 تبریز استان آذربایجان شرقی 1403/03/19 1403/03/21
8070304 مزایده واگذاری به اجاره محل کارگاه طلا و جواهر سازی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 15 تبریز با تجهیزات موجود. استان آذربایجان شرقی 1403/03/19 1403/03/21
8070301 مزایده واگذاری به اجاره محل گلخانه استان آذربایجان شرقی 1403/03/19 1403/03/21
8070296 مزایده اجاره کارگاه تاسیسات سابق مرکز یک استان آذربایجان شرقی 1403/03/19 1403/03/21
8070291 مزایده واگذاری به اجاره (11) مورد از فضاهای آموزشی و غیرآموزشی و مازاد برنیاز در مراکز تابعه . استان آذربایجان شرقی 1403/03/19 1403/03/21
8070287 مزایده اجاره محل سابق کلاس درس کارگاه شیرو پمپ استان آذربایجان شرقی 1403/03/19 1403/03/21
8070286 مزایده واگذاری به اجاره محل کارگاه کارگاه کابینت سازی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره تبریز با تجهیزات موجود استان آذربایجان شرقی 1403/03/19 1403/03/21
8070285 مزایده اجاره زمین چمن طبیعی استان آذربایجان شرقی 1403/03/19 1403/03/21
8070284 مزایده واگذاری به اجاره (11) مورد از فضاهای آموزشی و غیرآموزشی و مازاد برنیاز در مراکز تابعه . استان آذربایجان شرقی 1403/03/19 1403/03/21
7754105 مزایده فروش اموال و املاک مازاد شامل ششدانگ عرصه و اعیانی مراکز خوداشتغالی استان آذربایجان شرقی 1402/12/15 1402/12/17
7751802 مزایده فروش اموال و املاک مازاد با کاربری آموزشی - تجاری استان آذربایجان شرقی 1402/12/15 1402/12/17
7738079 مزایده زمین و مستحدثات / نوع کاربری : آموزشی - زمین و مستحدثات / نوع کاربری : تجاری استان آذربایجان شرقی 1402/12/12 رجوع به آگهی
7426306 مزایده اجاره اماکن استان آذربایجان شرقی 1402/09/20 1402/09/23
7419785 مزایده اجاره واگذاری 3 باب کلاس آموزشی - اجاره محل کارگاه سنجش لوازم خانگی - اجاره یک باب اتاق کلاس آموزشی و.. استان آذربایجان شرقی 1402/09/19 رجوع به آگهی
6874735 مزایده اجاره 5 عنوان شامل کارگاه جوشکاری و تراشکاری زیربنا 280 مترمربع - مرکز خود اشتغالی زیربنا 240 مترمربع - مرکز خود اشتغالی سابق زیربنا 1680 مترمربع - کارگاه آموزس طلا و جواهرسازی 483/7 مترمربع -... استان آذربایجان شرقی 1402/05/15 1402/05/16
6866415 مزایده واگذاری به اجاره 5 مورد از فضاهای آموزشی و غیرآموزشی و مازاد برنیاز استان آذربایجان شرقی 1402/05/14 رجوع به آگهی
6513318 مزایده اجاره مکان کارگاه تاسیسات سابق- ساختمان سابق اداره سنجش- برق- کشتارگلخانه - سالن همایش - کارگاه خیاطی - مرکز خود اشتغالی استان آذربایجان شرقی 1402/02/16 رجوع به آگهی
6487041 مزایده واگذاری به اجاره 10 مورد از فضاهای آموزشی و غیرآموزشی و مازاد استان آذربایجان شرقی 1402/02/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5