کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8219062 مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی سرتاج یا باکس یک وجهی تعداد 31 دستگاه سایه بان ایستگاه اتوبوس سطح شهر استان آذربایجان شرقی 1403/04/23 1403/04/31
8218266 مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی تعداد 52 دستگاه سایه بان مسیر تندرو شرکت واحد اتوبوسرانی استان آذربایجان شرقی 1403/04/23 1403/04/31
8218263 مزایده تبلیغات 31 دستگاه سایه بان شرکت واحد اتوبوسرانی استان آذربایجان شرقی 1403/04/23 1403/04/31
8216377 مزایده فروش فضای تبلیغاتی باکس تعداد 52 دستگاه سایه بان استان آذربایجان شرقی 1403/04/23 1403/04/31
8216071 مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی سرتاج یا 48375 باکس یک وجهی تعداد 31 دستگاه سایه بان ایستگاه اتوبوس استان آذربایجان شرقی 1403/04/23 1403/04/31
7870840 مزایده فروش روغن سوخته به میزان 15 تن استان آذربایجان شرقی 1403/02/02 رجوع به آگهی
7870737 مزایده فروش 15 تن روغن سوخته استان آذربایجان شرقی 1403/02/02 1403/02/06
7733967 مزایده واگذاری مغازه های تجاری - سرقفلی استان آذربایجان شرقی 1402/12/10 رجوع به آگهی
7729057 مزایده فروش اقلام اسقاط استان آذربایجان شرقی 1402/12/09 1402/12/19
7728832 مزایده فروش پنج باب مغازه تجاری و یک باب واحد تجاری استان آذربایجان شرقی 1402/12/09 1402/12/12
7676546 مزایده واگذاری گروه یک 4 دستگاه اتوبوس شهری فرسوده و اسقاط - گروه دو 4 دستگاه اتوبوس شهری فرسوده و اسقاط - گروه پنج 3 دستگاه اتوبوس شهری فرسوده و اسقاط و ... استان آذربایجان شرقی 1402/11/28 رجوع به آگهی
7673819 مزایده فروش 19 دستگاه اتوبوس فرسوده و اسقاط شرکت واحد اتوبوسرانی استان آذربایجان شرقی 1402/11/28 رجوع به آگهی
7618646 مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی سرتاج یا باکس یک وجهی تعدا 33 دستگاه سایه بان ایستگاه اتوبوس استان آذربایجان شرقی 1402/11/14 رجوع به آگهی
7618644 مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی تمام بدنه 30 دستگاه اتوبوس تک کابین خطوط عادی استان آذربایجان شرقی 1402/11/14 رجوع به آگهی
7615321 مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی تمام بدنه 30 دستگاه اتوبوس تک کابین خطوط عادی استان آذربایجان شرقی 1402/11/14 1402/11/21
7615277 مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی سرتاج یا باکس یک وجهی تعداد 33 دستگاه سایه بان ایستگاه اتوبوس استان آذربایجان شرقی 1402/11/14 1402/11/21
7612462 مزایده فروش تعدادی مغازه تجاری استان آذربایجان شرقی 1402/11/12 رجوع به آگهی
7612457 مزایده ساختمان با کاربری : خدماتی - مغازه سرقفلی با کاربری : تجاری استان آذربایجان شرقی 1402/11/12 رجوع به آگهی
7608314 مزایده لوازم اسقاط قابل فروش استان آذربایجان شرقی 1402/11/11 رجوع به آگهی
7607419 مزایده فروش اقلام اسقاطی استان آذربایجان شرقی 1402/11/11 1402/11/15
صفحه 1 از 8