مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری به اجاره اماکن و تاسیسات - واگذاری امتیاز بهره برداری از جمع آوری عوارضات و عوایدات از فروشن... 1398/10/07 رجوع به آگهی
تعداد 35 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/09/30 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره اماکن و تاسیسات 1398/09/12 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره اماکن و تاسیسات 1398/09/05 رجوع به آگهی
فروش زمین 1398/09/02 رجوع به آگهی
اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی موجود در سطح شهر 1398/09/02 رجوع به آگهی
اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی موجود در سطح شهر 1398/08/25 رجوع به آگهی
فروش زمین - تعدادی از قطعات تفکیکی زمین 1398/08/25 رجوع به آگهی
واگذاری میدان 1397/10/17 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه های ترمینال بین شهری 1397/09/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4