مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری میدان 1397/10/17 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه های ترمینال بین شهری 1397/09/18 رجوع به آگهی
واگذاری میدان 1397/09/17 رجوع به آگهی
تعدادی از قطعات تفکیکی زمین 1397/09/10 رجوع به آگهی
واگذاری میدان دواب (اعم از امتیاز توزین قپان های میدان دواب و عوارض ورودیه آن و غیره) 1397/08/12 رجوع به آگهی
تعدادی از غرفه های خود 1397/08/06 رجوع به آگهی
واگذاری امورات بازار روز 1397/08/01 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به بهره برداری از بازار روز هفتگی (پنج شنبه بازاری) 1397/03/05 1397/03/06
اجاره سالن بازی 1396/03/20 رجوع به آگهی
فراخوان سرمایه گذاری برای نصب تلویزیون شهری 1396/02/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3